Đào tạo nghề cho 13.623 lao động nông thôn

0
53

QBĐT – Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án “Đào tạo nghề cho tỉnh đến năm 2020”, qua đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu hóa, hiện đại hóa , nông thôn.

Đào tạo nghề cho 13.623 lao động nông thôn

Đào tạo nghề sửa chữa cơ khí cho lao động nông thôn.

Năm 2017, toàn tỉnh sẽ có 13.623 LĐNT được đào tạo nghề, trong đó: cao đẳng 740 LĐ; trung cấp 2.283 LĐ; sơ cấp 5.600 LĐ và dưới 3 tháng là 5.000 LĐ, góp phần đưa tỷ lệ LĐ qua đào tạo nghề lên 41% vào cuối năm nay.

Theo đó, sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 5.000 LĐ, trong đó: nghề nông nghiệp 2.500 LĐ, nghề phi nông nghiệp 2.500 LĐ; phấn đấu có từ 80% số người sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn.

M.Văn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here