Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính trị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Yêu cầu kiểm điểm và xử lý...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Yêu cầu kiểm điểm và xử lý kỷ luật các cá nhân có khuyết điểm, sai phạm

0
149

QBĐT – Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 30 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án về lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2011 đến 2016.

Lãnh đạo các địa phương, đơn vị được kiểm tra gồm: Sở Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi, Công ty khai thác công trình thuỷ lợi, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Minh Hoá, Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ.

Sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận: Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, lãnh đạo các địa phương, đơn vị nêu trên đã có nhiều cố gắng trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng hoàn thiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Quá trình đầu tư xây dựng các công trình, dự án, cơ bản các địa phương, đơn vị đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Các công trình đã bám sát hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt mục tiêu đề ra, cơ bản bảo đảm chất lượng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội các địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đầu tư xây dựng các công trình vẫn còn để xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm. Cụ thể: năng lực, trách nhiệm của một số chủ đầu tư còn yếu; việc quản lý, điều hành, thẩm tra, thẩm định của một số đơn vị còn yếu kém. Một số đơn vị lập dự toán áp dụng sai định mức, đơn giá nhưng không kịp thời phát hiện để kiến nghị chủ đầu tư cắt giảm. Một số công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa kịp thời đôn đốc, nghiệm thu, thanh, quyết toán. Trách nhiệm chính trước hết thuộc về bản quản lý dự án các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư là UBND các xã, phường, thị trấn.

Liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh tăng cường sự chỉ đạo đối với các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chấn chỉnh các khâu từ khảo sát, tư vấn thiết kế, lập dự toán, thi công…; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trưởng ban quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch (thời kỳ 2011-2016). Đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Hới, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Hới (thời kỳ 2011-2013) và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới (thời kỳ 2011-2016) và các cá nhân có liên quan.

Các địa phương, đơn vị còn lại cần kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với các đồng chí trưởng ban quản lý các dự án, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (thời kỳ 2011-2016) với trách nhiệm là chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tham gia thực hiện các công trình, dự án để xảy ra khuyết điểm, sai phạm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngọc Mai

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây