Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

0
437

Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản nâng cấp 2017 của mẫu Corolla Altis trong khuôn khổ Vietnam Motor Show 2017.

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam

Ảnh chi tiết Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt tại Việt Nam
Ảnh: Tới Nguyễn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here