2.4 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 4, 2021

UBND tỉnh chỉ thị tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi

- Advertisement -

Quang Binh Portal – Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, cụ thể: Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và nhiều văn bản chỉ đạo khác, do vậy công tác quản lý khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản nói chung và cát, sỏi nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây bất ổn tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều, cản trở giao thông đường thủy nội địa, gây khó khăn cho công tác quản lý; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để khai thác; công tác quản lý của một số địa phương còn buông lỏng, chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng nơi có tuyến sông giáp ranh giữa các huyện, các xã chưa chặt chẽ và thường xuyên.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi.

– Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép; đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi nhưng không thực hiện theo đúng Giấy phép khai thác và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ và thu hồi Giấy phép khai thác theo đúng quy định pháp luật; không tham mưu UBND tỉnh gia hạn Giấy phép cũng như cấp mới đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Advertisement -

– Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp giấy phép và chỉ được khai thác khoáng sản cát, sỏi trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày; khai thác theo đúng dự án đầu tư đã được phê duyệt (khai thác đúng vị trí, độ sâu và công suất cho phép).

2. Sở Giao thông Vận tải

– Chỉ đạo Thanh tra Giao thông đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích, các phương tiện tham gia khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm thời gian và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương rà soát, tổ chức cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các đoạn tuyến, khu vực cấm lưu thông, cấm khai thác cát, sỏi… trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành trước khi tiến hành xử lý, xử phạt theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh về việc quy hoạch bến bãi tập kết cát sỏi lòng sông theo quy định. Tăng cường công tác quản lý các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông. Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép; chấm dứt tất cả các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép, tự phát, không có trong quy hoạch của UBND tỉnh.

3. Sở Xây dựng

– Rà soát lại nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng đảm bảo phù hợp.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra chất lượng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

- Advertisement -

– Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình nhưng chất lượng không đảm bảo, không có nguồn gốc rõ ràng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình: đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở bờ sông; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

5. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn gốc, xuất xứ cát, sỏi vận chuyển đi trên đường và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác mỏ nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi.

6. Cục Thuế tỉnh

– Nghiên cứu, có cơ chế quản lý hóa đơn chứng từ (nơi mua hàng, nơi xuất đi) của các tổ chức, doanh nghiệp.

– Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, theo dõi việc kê khai nộp thuế của các tổ chức, doanh nghiệp khai thác cát, sỏi để so sánh với trữ lượng, công suất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kiên quyết tìm ra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép, lợi dụng mua bán hóa đơn, làm thất thu thuế, thất thoát nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

7. Công an tỉnh

– Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông; kết hợp với Thanh tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã áp dụng mức cao xử phạt hành chính thì đề xuất xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

– Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cán bộ chiến sỹ được phân công tại địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Tăng cường việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

– Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị này.

– Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm trong việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn quản lý.

– Khảo sát quy hoạch các bến bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi đảm bảo phù hợp với quy hoạch dân cư, đô thị để kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

– Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và các bãi tập kết cát, sỏi. Nơi nào để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép, không phù hợp với quy hoạch kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm. Thực hiện các biện pháp chế tài để xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 25/12) hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, quyết định.

Hồng Lựu
Nguồn: Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/9/2017

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,029Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,600Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm