Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 23/11/2017 đến ngày 29/11/2017

0
239976

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/11/2017 đến ngày 29/11/2017 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tổ dân phố 11, 12, 13, 14 phường Bắc Lý Từ 06h00 đến 11h30 ngày 24/11
Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh Từ 06h00 đến 11h30 ngày 26/11
Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức Từ 07h00 đến 10h00 ngày 27/11
Các tổ dân phố 4, 6, 7, 10 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa Từ 13h00 đến 17h00 ngày 27/11
Các thôn Trung Bính, Sa Động, Đồng Dương xã Bảo Ninh; nhà nghỉ Công an, nhà nghỉ Tổng cục 8, khách sạn Biển Vàng, khách sạn Bảo Ninh Từ 06h30 đến 10h30 ngày 28/11
Xã Quang Phú (trừ thôn Nam Phú) Từ 06h00 đến 11h30 ngày 29/11
  1. Huyện Lệ Thủy:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Bản Bạch Đàn xã Từ 06h30 đến 17h30 ngày 23/11
Các thôn Văn Xá, Phú Xuân xã Phú Thủy; các bản Khe Khế, Bang, Chuôn, An Bai, Khu du lịch suối Bang, Lâm Trường Kiến Giang xã Kim Thủy Từ 06h30 đến 14h30 ngày 24/11
Các thôn Phan Xá, Hoàng Tiền, Xuân Bồ xã ; thôn Xuân Mai xã Mai Thủy Từ 06h30 đến 14h30 ngày 25/11
Các xã Hưng Thủy, Từ 06h00 đến 12h30 ngày 27/11
Xã Cam Thủy Từ 06h00 đến 17h00 ngày 27/11
Các xã Tân Thủy, Thái Thủy Từ 06h00 đến 14h30 ngày 27/11
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã , Lâm Thủy Từ 06h00 đến 17h30 ngày 28/11
Các xã Hưng Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam Từ 06h00 đến 08h00 ngày 29/11
Các xã Tân Thủy, Thái Thủy Từ 06h00 đến 08h00 và từ 12h00 đến 17h30 ngày 29/11
Xã Dương Thủy Từ 06h00 đến 17h30 ngày 29/11
Xã Mỹ Thủy (trừ thôn Thống Nhất) Từ 12h00 đến 17h30 ngày 29/11
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Hồng Thủy; thôn Đắc thắng ; khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Tân Hải xã Hải Ninh Từ 06h30 đến 11h30 ngày 23/11
Các thôn Vĩnh Tuy 2, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã ; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh Từ 12h30 đến 17h30 ngày 23/11
Xã Hàm Ninh; thôn Trúc Ly xã Võ Ninh Từ 06h30 đến 11h30 ngày 25/11
Các xã Duy Ninh, Tân Ninh (trừ các thôn Thế Lộc, Nguyệt Áng) Từ 06h30 đến 07h30 và từ 11h30 đến 14h00 ngày 28/11
Các thôn Thế Lộc, Nguyệt Áng xã Tân Ninh Từ 06h30 đến 14h00 ngày 28/11
Các thôn Phú Lộc, Trường An, Đắc Thắng, Bắc Ngũ xã Gia Ninh; các thôn Nguyệt Áng, Hữu Tân xã Tân Ninh Từ 12h30 đến 16h30 ngày 28/11
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xóm Cà, Xóm Rẫy xã Hòa Trạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/11
Các xã Lý Trạch, Nhân Trạch Từ 05h30 đến 16h30 ngày 23/11
Xã Xuân Trạch Từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h30 đến 17h30 ngày 23/11
Xã Phúc Trạch (trừ thôn Phúc Đồng) Từ 06h00 đến 11h30 và từ 14h30 đến 17h30 ngày 23/11
Xã Lâm Trạch; thôn Phúc Đồng xã Phúc Trạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 23/11
Thôn 7 xã Lý Trạch Từ 07h00 đến 11h00 ngày 24/11
Các xã Tây Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch; các tiểu khu 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn Hoàn Lão Từ 06h00 đến 17h00 ngày 24/11
Các xã , Thanh Trạch Từ 06h00 đến 16h30 ngày 24/11
Xã Nam Trạch Từ 06h00 đến 16h00 ngày 25/11
Thị trấn Hoàn Lão Từ 05h30 đến 15h00 ngày 26/11
Các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch Từ 05h30 đến 17h30 ngày 26/11
Xã Lâm Trạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 26/11
Các xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch Từ 06h00 đến 11h30 ngày 29/11
  1. Thị xã Ba Đồn:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Quảng Thủy; thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung Từ 05h30 đến 17h30 ngày 24/11
Các tổ dân phố 3, 6 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long Từ 05h30 đến 17h30 ngày 24/11
Các tổ dân phố 3, 6 phường Ba Đồn; tổ dân phố Tiền Phong phường Quảng Long Từ 05h30 đến 07h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 26/11
Tổ dân phố Chính Trực phường Quảng Long Từ 05h30 đến 16h30 ngày 26/11
Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn Từ 06h00 đến 17h30 ngày 27/11
Tổ dân phố Tiền Phong phường Quảng Long Từ 06h00 đến 12h30 ngày 29/11
  1. Huyện Quảng Trạch:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương Từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/11
Các thôn Minh Sơn, Vĩnh Sơn, Thọ Sơn Từ 05h30 đến 17h30 ngày 26/11
Các xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu), Quảng Tùng (trừ các thôn Di Lộc, Di Luân) Từ 05h30 đến 17h30 ngày 26/11
Thôn Đông Dương, một phần thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương Từ 05h30 đến 17h30 ngày 26/11
Xã Quảng Hưng; một phần phần thôn Di Lộc và thôn Phúc Lộc xã Quảng Tùng Từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/11
Xã Quảng Hợp Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/11
Xã Quảng Trạch; một phần thôn Văn Tiền xã Từ 06h00 đến 17h30 ngày 28/11
Xã Quảng Châu (trừ các thôn Tân Châu, Trung Minh, Tiền Tiến) Từ 06h00 đến 16h00 ngày 29/11
  1. Huyện Minh Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Tân Hóa; các thôn 1, 2, 3, 4, 5 Kim Bảng; thôn Lạc Thiện xã Minh Hóa Từ 06h30 đến 17h00 ngày 24/11
Toàn huyện Từ 05h45 đến 16h30 ngày 25/11
  1. Huyện Tuyên Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các xã Tiến Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng Từ 06h30 đến 15h30 ngày 23/11
Xã Lâm Hóa Từ 06h00 đến 16h30 ngày 25/11
Các thôn Nam Phong, Minh Cầm Trang, Minh Cầm Nội xã Phong Hoá; các thôn Cổ Cảng, Lạc Hóa xã Mai Hoá Từ 06h00 đến 07h30 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 28/11
Các xã Đức Hoá, Phong Hoá (trừ các thôn Nam Phong, Minh Cầm Trang, Minh Cầm Nội) Từ 06h00 đến 16h00 ngày 28/11
Xã Ngư Hóa Từ 06h00 đến 17h00 ngày 28/11

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here