Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 30/11/2017 đến ngày 06/12/2017

0
241571

Công ty Điện lực kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/11/2017 đến ngày 06/12/2017 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 5, 6, 14 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao Thông thôn Lệ Kỳ Từ 06h00 đến 15h30 ngày 30/11
Thôn Thuận Phong, Trại Gà xã Thuận Đức Từ 06h00 đến 15h30 ngày 02/12
Các tổ dân phố 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 phường Đồng Phú Từ 06h00 đến 14h30 ngày 03/12
Xã Lộc Ninh (trừ các thôn 13, 14) Từ 06h00 đến 16h00 ngày 03/12
Các nhà máy và cơ sở sản xuất tại khu Tây Bắc Đồng Hới; các nhà máy và cơ sở sản xuất Cao Lanh, Gốm Sứ, Gỗ Phú Tiến Từ 06h00 đến 14h30 ngày 05/12
Xã Đức Ninh; các thôn Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông Từ 06h00 đến 14h30 ngày 06/12
  1. Huyện Lệ Thủy:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Hoa Thủy; thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy; tiểu khu 6 thị trấn Nông trường Lệ Ninh Từ 13h30 đến 17h30 ngày 30/11
Xã Trường Thủy; thôn Thái Xá xã Từ 06h00 đến 08h00 và từ 15h00 đến 17h30 ngày 02/12
Xã Văn Thủy; các bản Cây Bông, Cồn Cùng và Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy Từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/12
Xã Ngư Thủy Nam; các thôn Hòa Bình, Sen Bình xã Sen Thủy; khu khai thác titan xã Ngư Thủy Nam Từ 06h00 đến 09h00 và từ 13h30 đến 17h00 ngày 04/12
Các thôn Sen Hạ, Sen Trung, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; làng Mới xã Hưng Thủy; khu khai thác titan xã Sen Thủy Từ 06h00 đến 17h00 ngày 04/12
Các xã , Từ 06h00 đến 17h00 ngày 05/12
  1. Huyện Quảng Ninh:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các thôn Xuân Sơn, Khe Phủ xã Vạn Ninh Từ 06h00 đến 17h30 ngày 30/11
Các thôn Xuân Sơn, Phúc Sơn, Áng Sơn xã Vạn Ninh; các thôn Kim Nại, Cao Xuân xã Từ 06h00 đến 17h30 ngày 01/12
Các thôn Vĩnh Tuy 2, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã ; thôn Hà Kiên xã ; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh Từ 15h00 đến 17h30 ngày 01/12
Xã Trường Sơn Từ 06h00 đến 15h30 ngày 02/12
Thị trấn Quán Hàu; thôn Lương Yến xã Lương Ninh; thôn Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh Từ 06h30 đến 10h30 ngày 03/12
Thôn Lệ Kỳ xã Vĩnh Ninh Từ 06h00 đến 17h30 ngày 05/12
Thôn Vĩnh Tuy xã Vĩnh Ninh Từ 13h30 đến 17h30 ngày 05/12
  1. Huyện Bố Trạch:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các thôn Phúc Tự Đông, Đông Bắc, Nhân Lý xã Đại Trạch Từ 06h00 đến 10h30 ngày 01/12
Xã Lâm Trạch Từ 06h00 đến 17h00 ngày 01/12
Thị trấn Nông trường Việt Trung; các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát Từ 06h00 đến 15h30 ngày 02/12
Thị trấn Hoàn Lão (trừ các tiểu khu 8, 12); các xã Lý Trạch, , Nam Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch (trừ các thôn 2, 3, 6, 7, 8) Từ 06h00 đến 08h00 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 02/12
Tiểu khu 8, 12 thị trấn Hoàn Lão; các thôn 2, 3, 6, 7, 8 xã Trung Trạch; các thôn 1, 2 xã Đồng Trạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/12
Thôn 7 xã Lý Trạch Từ 06h00 đến 16h00 ngày 03/12
Các xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch; các thôn Đông Giang, Bắc Giang, Nam Giang, Tây Giang xã Hưng Trạch Từ 06h30 đến 08h30 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 04/12
Xã Sơn Trạch; thôn Chày lập xã Phúc Trạch Từ 06h30 đến 16h30 ngày 04/12
Các nhà máy Gạch Lý Trạch xã Lý Trạch, Gạch tuy nen Chánh Hoà và Bê tông Nguyên Anh xã Nam Trạch Từ 06h00 đến 14h30 ngày 05/12
Xã Liên Trạch; Xóm Mối xã Mỹ Trạch Từ 06h00 đến 16h00 ngày 05/12
Các xã Phú Định, Cự Nẫm; các thôn Bồng Lai, Khương Hà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Hưng Trạch Từ 06h00 đến 16h30 ngày 05/12
Các xã Tây Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch; các tiểu khu 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn Hoàn Lão Từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/12
  1. Thị xã Ba Đồn:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các xã Quảng Minh, Quảng Hòa (trừ các thôn Hợp Hòa, Cao Cựu) Từ 06h00 đến 08h00 và từ 12h00 đến 15h30 ngày 02/12
Xã Quảng Sơn, thôn Cao Cựu xã Quảng Hòa Từ 06h00 đến 15h30 ngày 02/12
Các tổ dân phố Nhân Thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ Từ 06h00 đến 11h30 ngày 03/12
Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn Từ 06h00 đến 17h30 ngày 03/12
Phường Quảng Phúc (trừ tổ dân phố Tân Mỹ) Từ 06h00 đến 08h00 và từ 15h00 đến 17h30 ngày 04/12
Tổ dân phố Tân Mỹ phường Quảng Phúc Từ 06h00 đến 17h30 ngày 04/12
Các xã Quảng Minh, Quảng Hòa (trừ các thôn Hợp Hòa, Thanh Tân) Từ 06h00 đến 08h00 và từ 12h00 đến 15h30 ngày 05/12
Thôn Thanh Tân xã Quảng Hòa Từ 06h00 đến 15h30 ngày 05/12
Các tổ dân phố 1, 2, 5, 6, 7 phường Quảng Phong Từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 06/12
Xã Quảng Hải Từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/12
  1. Huyện Quảng Trạch:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các thôn 1, 2, 3, 9 xã Quảng Thạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 30/11
Các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch (trừ các thôn 1, 2, 3, 9), Quảng Tiến (trừ các thôn Hà Tiến, Đông Tiến) Từ 06h00 đến 11h00 ngày 30/11
Các xã Quảng Hợp, Quảng Kim; thôn Tân Châu xã Quảng Châu; thôn Phú Lộc xã Quảng Phú Từ 05h30 đến 17h00 ngày 03/12
Thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân Từ 06h00 đến 11h30 ngày 03/12
Các thôn 1, 2, 3, 9 xã Quảng Thạch Từ 06h00 đến 17h30 ngày 06/12
Xã Quảng Thanh (trừ các thôn Thanh Sơn, một phần thôn Phù Ninh) Từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 06/12
Thôn Thanh Sơn, một phần thôn Phù Ninh xã Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7 xã Quảng Trường Từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/12
  1. Huyện Minh Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thôn Phú Minh xã Thượng Hóa Từ 06h30 đến 17h30 ngày 30/11
Các xã Hóa Hợp, Hóa Phúc, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Trọng Hóa, Dân Hóa Từ 06h30 đến 17h30 ngày 02/12
Xã Thượng Hóa Từ 06h30 đến 16h30 ngày 05/12
  1. Huyện Tuyên Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tiểu khu Tam Đồng, Đồng Văn, Tân Lập thị trấn Đồng Lê; xã Sơn Hoá; thôn Xuân Canh xã Thuận Hoá Từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 30/11
Các xã Nam Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá Từ 06h00 đến 14h30 ngày 30/11
Từ 06h30 đến 17h30 ngày 02/12
Xã Ngư Hóa Từ 05h30 đến 17h00 ngày 03/12
Thị trấn Đồng Lê (trừ các tiểu khu Tam Đồng, Đồng Văn, Tân Lập) Từ 06h00 đến 08h30 ngày 03/12
Các xã Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa Từ 06h00 đến 11h30 ngày 03/12
Các xã Thuận Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch Từ 06h00 đến 13h00 ngày 03/12

Công ty kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here