Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2018

0
243308

Công ty kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2018 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tổ dân phố 4, 9 phường Bắc Lý Từ 07h00 đến 16h00 ngày 04/01
Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải Từ 07h00 đến 11h00 ngày 05/01
Các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Từ 13h00 đến 16h00 ngày 05/01
Phường Đồng Mỹ; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường ; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy tỉnh, Viễn thông , Bưu điện tỉnh Từ 06h00 đến 15h00 ngày 06/01
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình; trụ sở Tỉnh ủy, , HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình Từ 06h00 đến 15h30 ngày 07/01
Các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh Từ 07h00 đến 11h00 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 08/01
Các thôn 2, 4, 13, 15, 16 xã Lộc Ninh Từ 07h00 đến 11h00 ngày 09/01
Tổ dân phố 9 phường Nam Lý Từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/01
Các thôn Tây Phú, Nam Phú xã Quang Phú Từ 07h00 đến 10h30 và từ 13h00 đến 16h00 ngày 10/01
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
; thôn Tiền Vinh Từ 06h00 đến 15h00 ngày 06/01
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các bản , K Ai, Bãi Dinh, bản Ốc xã Dân Hóa; khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Từ 06h00 đến 15h30 ngày 06/01

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here