Quảng Bình: Đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kiểm soát chặt chẽ tiến độ của các dự án

0
539

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã siết chặt công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Quảng Bình thường xuyên đôn đốc để các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo như cam kết và sẽ kiên quyết thu hồi các dự án có vi phạm hay chậm tiến độ.

Quảng Bình: Đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kiểm soát chặt chẽ tiến độ của các dự án
Siết chặt công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, hạn chế tối đa số lượng dự án chậm.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 670-TB/TU ngày 28/12/2017 về chủ trương giải quyết các dự án chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất, ngày 09/01/2018, đã ban hành Công văn số 34/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư.

UBND tỉnh giao Cục Thuế thường xuyên đôn đốc và có biện pháp để các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo như cam kết về trả tiền thuê đất, thuế đất phi , tiền phạt chậm nộp.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nếu đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung như cam kết về trả tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp và đầu tư xây dựng dự án đưa vào sử dụng thì tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đang xem xét thu hồi đất đối với 8 dự án đầu tư với tổng diện tích 252.302m2, đã giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai theo đúng thời gian cam kết. Và còn có 12 dự án được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư để đưa đất vào sử dụng trong năm 2017.

Việc chỉ đạo quyết liệt từ phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tạo ra những cú hích quan trọng để các dự án chậm tiến độ phải thay đổi nếu không sẽ bị xử lý nghiêm và điều này cũng cho thấy, tỉnh Quảng Bình đang đi đúng hướng trong việc vừa cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng của các dự án.

Theo Nhất Linh (Báo Xây dựng)

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here