7.2 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 4, 2022

Quảng Bình: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và kiện toàn bộ máy

- Advertisement -

Quảng Bình là một trong những địa phương sớm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường xã hội hóa, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Quảng Bình: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và kiện toàn bộ máy
Mô hình một cửa trong cung ứng dịch vụ hành chính công hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận văn bản pháp luật và thủ tục hành chính.

Từ năm 2015, Quảng Bình đã tiến hành triển khai các giải pháp cụ thể nhằm sắp xếp lại bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong ba năm 2015, 2016 và 2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra và quyết định phê duyệt tinh giản biên chế cho 348 cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm: 29 công chức; 298 viên chức; 21 cán bộ, công chức cấp xã. Riêng năm 2017 đã quyết định phê duyệt cho 137 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế; trong đó: 133 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi bao gồm: 15 công chức; 109 viên chức; 09 cán bộ, công chức cấp xã và 04 viên chức hưởng chính sách thôi việc ngay.

Về số biên chế công chức, số người làm việc tăng giảm của năm 2017 so với năm 2015: Đối với biên chế công chức năm 2017: Bộ Nội vụ giao 1.923 biên chế công chức, giảm 65 biên chế, tương ứng 3,3% so với 1.988 biên chế năm 2015. Đối với số lượng người làm việc năm 2017: Bộ Nội vụ thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là: 22.871 người, giảm 302 người, tương ứng 1,3% so với 23.173 người năm 2015.

UBND tỉnh Quảng Bình đã bám sát các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đúng hướng và đạt được một số kết quả. Từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý ở cấp trên. Thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp đã gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

UBND tỉnh đã xây dựng được kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, trong đó xác định rõ mục tiêu quan trọng của đề án là từ năm 2015 – 2021 phải đạt tỷ lệ tinh giản tối thiểu bằng 10,5% biên chế so với biên chế giao năm 2015. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế bình quân từ 1,5 – 2% theo đúng quy định của Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ những kết quả đạt được và mục tiêu dài hạn đặt ra, mới đây, ngày 26/01/2018, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 133/UBND-NC về việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức bên trong; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Thực hiện rà soát, sắp xếp, quản lý và sử dụng biên chế đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021, thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế trong toàn tỉnh. Trên cơ sở biên chế được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí, phân công công việc theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm được phê duyệt. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị có phương án rà soát, sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1874/UBND-NC ngày 09/10/2017 về việc dừng bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng, ban, đơn vị; tập trung rà soát số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý để có phương án xử lý thích hợp, đúng số lượng quy định; tuyệt đối không điều động, luân chuyển thêm cấp phó tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý đã có cấp phó. Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức phải căn cứ vào lộ trình tinh giản biên chế, đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm, phù hợp với vị trí việc làm được phê duyệt, đồng thời tổ chức thi tuyển, xét tuyển công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sắp tổ chức xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm, nhiệm kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan. Không đề bạt, bổ nhiệm cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác tổ chức, nhân sự và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu thực hiện không nghiêm và không có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

- Advertisement -

Để tinh gọn bộ máy hành chính, hiện nay Quảng Bình đang tiếp tục hoàn thiện mô hình một cửa và một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ hành chính công qua ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều hình thức, tiện ích và kênh thông tin ra đời nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức tiếp cận văn bản pháp luật, quy định và thủ tục hành chính.

Theo Nhất Linh (Báo Xây dựng)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,867Thành viênThích
329Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm