Đại hội Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023

0
21

Ngày 6-2, Công đoàn ngành Công thương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Công thương, Liên đoàn tỉnh…

Đại hội Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Công thương trao Cờ thi đua nhiệm kỳ 2013-2018 cho Công đoàn ngành Công thương.

Tại đại hội, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công thương đã báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và nêu mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong 5 năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn ngành Công thương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, khẳng định vai trò, vị thế của công đoàn ngành. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Công thương đã thành lập mới 12 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.459 đoàn viên công đoàn.

Các cấp công đoàn đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra, đồng thời bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để cụ thể hoá thành chương trình hành động phù hợp với thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị, .

Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn ngày càng được đổi mới sát với cơ sở, gần với đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao vai trò đại diện của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện của công đoàn được đẩy mạnh, công tác , giáo dục, vận động công nhân, viên chức, lao động có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy công nhân, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công thương nhiệm kỳ 2018-2023.

Mục tiêu mà Công đoàn ngành Công thương đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 là, phấn đấu thành lập từ 8-9 công đoàn cơ sở; kết nạp mới 300 đoàn viên công đoàn; phấn đấu hàng năm Công đoàn ngành đủ điều kiện xếp loại hoạt động tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ xếp loại công đoàn vững mạnh, 65% đoàn viên xếp loại xuất sắc; có 90% trở lên số cơ quan, đơn vị ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; 70% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương.

Lê Mai

Theo Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here