Huy động trên 475 tỷ đồng hỗ trợ hội viên CCB phát triển sản xuất

0
10

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được các cấp Hội CCB tỉnh tâm đẩy mạnh.

Huy động trên 475 tỷ đồng hỗ trợ hội viên CCB phát triển sản xuất

   Từ nguồn vốn huy động được, nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc tổ chức khảo sát, nắm chắc tình hình hộ gia đình cựu chiến binh nghèo, cận nghèo để có kế hoạch giúp đỡ; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT để ứng dụng vào sản xuất, các cấp hội còn tích cực tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay; huy động mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho các hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 

Tính đến tháng 9-2017, tổng các nguồn vốn các cấp Hội CCB tỉnh huy động được là trên 475 tỷ triệu đồng. Trong đó: Vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm trên 15,3 tỷ đồng, vốn tín dụng Ngân hàng CSXH trên 390,1 tỷ đồng (tăng trên 36, 8 tỷ đồng so với năm 2016; nợ quá hạn 0,21%), vốn vay các khác 39.590 triệu đồng, vốn vay từ quỹ nội bộ hội 37.600 triệu đồng.

Từ nguồn vốn huy động được, nhiều gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Đ.V

Theo Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here