Công bố Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phía Nam xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000

0
282

Chủ tịch có Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh phân khu phía Nam xã , thành phố , tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, ranh giới vị trí lập quy hoạch thuộc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh , có diện tích khoảng 1.130,0 ha, trong đó phần diện tích điều chỉnh là 904,0 ha; phần diện tích ghép nối là 226,0 ha.

 Quy hoạch phân khu định hướng tổ chức thành khu đô thị đa chức năng, chức năng với các chức năng chủ yếu như: Hành chính, ở đô thị, phát triển , giải trí và nghỉ dưỡng, dịch vụ liên hợp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm nghiên cứu đào tạo, đất thể thao,…

Đồng thời cụ thể hóa về cơ cấu phát triển không gian và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật; cấp nước; cấp điện và chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc; thoát nước thải và bảo vệ môi trường.

Các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch được quy định như sau:

STT Chức năng sử dụng đất Diện tích

(ha)

 

Tầng cao (tầng) Mật độ xây dựng

(%)

Tỉ lệ (%)
1. Đất ở mới 153,82 ≤ 7 40-70 13,61
2. Đất ở cũ 35,95 3,18
3. Đất hỗn hợp – TMDV – KS 82,10 ≤ 25 40-60 7,27
4. Đất công cộng 47,10 4,17
4.1. Đất công cộng đô thị 18,09 ≥ 3 40-60 1,60
4.2. Đất công cộng đơn vị ở 6,62 ≥ 3 40-60 0,59
4.3 Đất dịch vụ – thương mại 22,39 ≤ 25 40-60 1,98
5. Đất y tế 1,16 ≤ 3 40-60 0,10
6. Đất trường học 11,28 1,00
6.1. Đất trường 4,08 ≤ 3 40-60 0,36
6.2. Đất trường học 7,20 ≤ 5 40-60 0,64
7. Đất trung tâm nghiên cứu – Đào tạo 20,01 ≤ 5 ≤40 1,77
8. Đất cơ quan, hành chính 5,93 ≥ 5 40-60 0,52
9. Đất du lịch nghỉ dưỡng 132,43 ≤ 7 ≤ 25 11,72
10. Đất cây xanh 70,00 6,20
10.1 Đất cây xanh đô thị 26,33 2,33
10.2 Đất cây xanh đơn vị ở 6,51 0,58
10.3 Đất cây xanh cách ly 37,16 3,29
11. Đất thể thao 175,76 15,55
12. Đất nghĩa trang 85,98 7,61
13. Đất hậu cần nghề cá 12,94 1,15
14. Mặt nước 19,34 1,71
15. Đất cát 79,01 6,99
16. Đất giao thông – HTKT – Đất khác 197,19 17,45
 

 

TỔNG DIỆN TÍCH 1.130,0     100,0


Công bố Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phía Nam xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000

Theo Trang TTĐT SXD Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here