Quảng Ninh: Phấn đấu thêm 2 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018

0
43

Năm 2017, Quảng Ninh đã có thêm 2 xã về đích mới (NTM) là Duy Ninh và Hiền Ninh. Tính đến nay, toàn huyện đạt được 219 tiêu chí, trung bình 15,64 tiêu chí/xã.

Trong đó, có 7 xã đạt 19 tiêu chí (, , Hàm Ninh, , Võ Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh), 2 xã đạt 15 tiêu chí (Vạn Ninh, Gia Ninh), 2 xã đạt 14 tiêu chí (Tân Ninh, ), 1 xã đạt 12 tiêu chí (), 1 xã đạt 11 tiêu chí () và xã đạt 5 tiêu chí.

Quảng Ninh: Phấn đấu thêm 2 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018

Tiêu chí về y tế trong luôn được các địa phương huyện Quảng Ninh tập trung thực hiện.

Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình NTM.

Theo kế hoạch, toàn huyện xây dựng thêm 2 xã về đích NTM là Vạn Ninh và Gia Ninh; đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, nâng cao hiệu quả đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ đó, toàn huyện phấn đấu tăng thêm ít nhất 1 đến 2 tiêu chí/xã.

Hương Trà

Theo Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here