Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng

0
26

Đó là thông tin tại Quyết định số 635a/QĐ-UBND ngày 9-3-2018 của về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn Trung ương năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 268.641 triệu đồng vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 3.747 nhà và sửa chữa 6.645 nhà.

Cụ thể, huyện được phân bổ 22.591 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 900 nhà; huyện 43.510 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.627 nhà; huyện 19.703 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 673 nhà; huyện 49.761 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.798 nhà; huyện 48.366 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.956 nhà; huyện 35.397 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.501 nhà; 41.800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.671 nhà và thành phố 7.543 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 266 nhà.

Việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa, từng bước nâng cao mức sống, bảo đảm về điều kiện chỗ ở vững chắc và an toàn cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

A.T

Theo Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here