Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn

0
98

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tại cuộc họp rà soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng quý I năm 2018 vào sáng 13-4. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn

Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Qua rà soát các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KN, TC, KN, PA) của Ban Tiếp công dân tỉnh trong quý I, các cấp chính quyền đã giải quyết được 2/13 vụ việc KN, TC, PA thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; và 120/137 vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; số vụ việc còn lại đều trong thời hạn giải quyết.

Trong quý I, qua công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 31 lượt công dân với 44 nội dung đến KN, PA. Qua nghiên cứu các nội dung PA, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã trả lời và kết luận trực tiếp 8 nội dung, 36 nội dung còn lại đã giao cho các sở, ngành, và các địa phương cấp huyện nghiên cứu giải quyết và trả lời. Đến thời điểm hiện nay đã có 18/36 nội dung vẫn đang trong thời hạn giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có một số địa phương chưa quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; một số đơn thư của công dân giải quyết còn chậm; công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn thư còn chưa kịp thời.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình giải quyết các vụ việc tồn đọng thuộc thẩm quyền và các giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà các sở, ngành, địa phương đang gặp phải.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần giải quyết dứt điểm, không để dây dưa, kéo dài các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; chú trọng đối thoại với công dân trong giải quyết KN, TC; ưu tiên giải quyết các vụ việc mới phát sinh.

Đối với những vụ việc đã giải quyết và có kết luận giải quyết, cần có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân. Trong trường hợp, vụ việc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì ra thông báo kiên quyết không thụ lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xây dựng và hoàn thiện phần mềm giải quyết đơn thư KN, TC để cập nhật tình hình, tiến độ giải quyết đơn thư của công dân, tạo đầu mối liên thông giữa các ngành, các cấp, tránh tình trạng chuyển đơn lòng vòng, chồng chéo như hiện nay.

Đối với các trường hợp KN, TC liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm trong tháng 4-2018.

Dương Công Hợp

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here