Nâng cao hiệu quả truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

0
62

Thực hiện công tác truyền thông giảm nghèo năm 2018, ngày 17-4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, Phòng LĐ-TB và XH các địa phương.

Nâng cao hiệu quả truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị họp bàn thống nhất nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi và đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, năm 2017 các chỉ tiêu về giảm nghèo toàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,52%, đưa số hộ nghèo từ 28.885 hộ (chiếm 12,0%) đầu năm 2017, xuống còn 23.219 hộ (chiếm 9,48%) cuối năm 2017; hộ cận nghèo giảm 0,89%, đưa số hộ cận nghèo từ 31.106 hộ (chiếm 12,9%) đầu năm 2017 xuống còn 29.466 hộ (chiếm 12,03%) cuối năm 2017.

Từ kết quả đã đạt được, năm 2018, phấn đấu mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,5% và hộ cận nghèo giảm từ 3,0-3,5% so với năm 2017. Tuy nhiên, hiện nay công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đang gặp những khó khăn, thách thức, đó là: kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao; hộ nghèo là đồng bào vẫn chiếm tỷ lệ rất cao so với tổng số hộ nghèo của tỉnh; việc , vận động nhân dân tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức của hộ nghèo để tự giác vươn lên thoát nghèo chưa được quan tâm đúng mức…

Trên cơ sở đó, xác định vị trí, vai trò của công tác truyền thông là đầu mối cung cấp thông tin, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyên truyền về giảm nghèo trên địa bàn, như: Báo Quảng Bình xây dựng chuyên mục “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm” với mục đích tuyên truyền đậm nét về thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; Đài PT-TH Quảng Bình tăng thời lượng phát sóng trên sóng phát thanh, thời sự truyền hình; Mặt trận tổ chức tọa đàm tuyên dương các gương làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là các gương cá nhân, tập thể thuộc địa bàn khó khăn.

Ngoài việc tuyên truyền nêu các gương tốt, các cá nhân và điển hình tiên tiến, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình đồng thời phê phán những việc làm sai trái, các hiện tượng của xã hội trong công tác bình xét, rà soát hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan đã gợi mở thêm những hình thức tuyên truyền mới như: chú trọng đến hình thức tuyên truyền bằng cụm pa nô nhỏ đặt tại các thôn, xã vùng sâu, vùng xa; thông qua đội chiếu bóng lưu động để tuyên truyền gương sản xuất giỏi đến bà con vùng sâu, vùng xa và các xã biên giới; ở các địa phương thành lập các đội xung kích tuyên truyền lưu động bằng hình thức sân khấu hóa về nội dung xóa đói giảm nghèo; tập trung tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động ở các địa phương (cả những địa phương làm tốt và chưa tốt) để thúc đẩy phong trào xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người dân…

N.L

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here