Phường Quảng Long (Thị xã Ba Đồn): Nhiều sai phạm đất đai có dấu hiệu hình sự

0
245

Qua thực hiện công tác thanh tra trong lĩnh vực đất đai, Đoàn Thanh tra liên ngành (do UBND TX. thành lập) đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, tại phường Quảng Long. Đặc biệt, có những sai phạm có dấu hiệu hình sự, UBND TX. chuyển hồ sơ sang CQCSĐT – CA TX. để , làm rõ.

Sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai
Qua thanh tra việc cấp còn tồn đọng, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã phát hiện có 54 trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 (trong đó, có 39 trường hợp đã làm nhà); 61 trường hợp sử dụng đất do việc giao đất không đúng thẩm quyền (trong đó, sử dụng đất do việc giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 là 39 trường hợp, đã làm nhà 20 trường hợp), từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014, có 22 trường hợp (đã làm nhà 7 trường hợp).

Phường Quảng Long (Thị xã Ba Đồn): Nhiều sai phạm đất đai có dấu hiệu hình sự

Nhiều trường hợp người dân xây dựng không phép

Có 44 trường hợp sử dụng đất do các hộ dân tự kê khai về nguồn gốc sử dụng và tình hình sử dụng đất (trong đó, có 9 trường hợp tự chiếm sử dụng và đã làm nhà, 16 trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ và đã làm nhà 5 trường hợp); 9 trường hợp sử dụng đất do việc giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/4/2004 (có 4 trường hợp đã làm nhà); 10 trường hợp sử dụng đất do việc giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 1/4/2004 đến trước ngày 1/7/2014 (có 3 trường hợp đã làm nhà).
Tiến hành xác minh làm rõ việc giao đất không đúng thẩm quyền cho thấy, ban quản lý các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn phường Quảng Long đã thực hiện việc giao đất không đúng thẩm quyền cho 80 trường hợp sử dụng đất, nhưng hồ sơ lưu trữ không đầy đủ. Cụ thể, tại thôn , có 8 trường hợp; thôn Thủy Sơn 8 trường hợp; thôn Chính Trực 2 trường hợp và thôn Tiền Phong 62 trường hợp.
Đặc biệt, qua kiểm tra hồ sơ còn lưu trữ tại HTX Dịch vụ Tiền Phong, cũng như hồ sơ xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các trường hợp sử dụng đất cho thấy: Từ năm 2000 – 2016, Ban quản lý HTX đã thực hiện việc cấp đất, bán đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền cho nhiều trường hợp sử dụng đất trên địa bàn thôn Tiền Phong.

Cùng với đó, Ban quản lý Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong còn thu tiền lệ phí cấp đất. Thể hiện cụ thể dưới các hình thức thu như thu lệ phí đất ở, lệ phí đất chuyển đổi cây trồng, thu sản phẩm hoa lợi trên đất, lệ phí xây dựng quê hương… Ngoài ra, ban quản lý HTX này còn thu lệ phí cát, lệ phí đất nghĩa địa trên địa bàn.

Phường Quảng Long (Thị xã Ba Đồn): Nhiều sai phạm đất đai có dấu hiệu hình sự

Công tác quản lý lỏng lẻo chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này

Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh làm rõ các khoản thu, chi phí cấp đất được Ban quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong thu của người sử dụng đất cho thấy: Từ năm 2000 – 2008, ban quản lý HTX này đã thu 42,6 triệu đồng tiền lệ phí cấp đất trên địa bàn.

Trong đó, năm 2003, có sổ thu theo dõi thu số tiền 2,2 triệu đồng, còn lại số tiền 40,4 triệu đồng không có hồ sơ theo dõi. Từ năm 2009 – 2013, thu các khoản lệ phí cấp đất, lệ phí xây dựng quê hương và các khoản thu như lệ phí cát, đất nghĩa địa có tại sổ theo dõi số tiền 654,413 triệu đồng. Qua kiểm tra, kết luận số tiền chi không có cơ sở để xem xét 281,703 triệu đồng trên tổng số tiền đã thu.
Nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm
Với các sai phạm nói trên cho thấy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quảng Long đã có sự buông lỏng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc các ban quản lý HTX dịch vụ trên địa bàn lạm dụng để cấp đất, giao đất không đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong trong thời gian dài từ năm 2000 – 2013, nhưng UBND phường Quảng Long qua các thời kỳ không phát hiện được, hoặc phát hiện thiếu kịp thời để có chấn chỉnh, xử lý. Trách nhiệm này, trước hết thuộc về chủ tịch và cán bộ địa chính UBND phường Quảng Long giai đoạn 2000 – 2013.

Phường Quảng Long (Thị xã Ba Đồn): Nhiều sai phạm đất đai có dấu hiệu hình sự

Nhiều hộ dân đã lấn chiếm dẫn đến phá vỡ đô thị

Bên cạnh đó, việc để người dân tự ý chiếm đất và sử dụng đất trái phép từ năm 2012 – 2015, có 9 trường hợp, trách nhiệm này thuộc về chủ tịch và công chức địa chính UBND phường Quảng Long giai đoạn 2012 -2015, do đã thực hiện công tác quản lý đất đai lỏng lẽo.
Đối với ban quản lý HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn, đã có những sai phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đất đai năm 1993, năm 2003 và năm 2013 về thẩm quyền cấp đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi không có thẩm quyền về các vấn đề này; vi phạm Luật Kế toán năm 2003. Đặc biệt, các sai phạm tập trung chủ yếu tại Ban quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong giai đoạn từ năm 2000 – 2013.

Ban quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong đã làm trái quy định của Nhà nước về quản lý đất đai trên địa bàn trong một thời gian dài, thu tiền lệ phí cấp đất thiếu cơ sở pháp lý và quản lý sử dụng tiền lệ phí cấp đất trái quy định, không đảm bảo nguyên tắc tài chính; thống nhất cho phép kế toán HTX viết nhiều phiếu thu tiền lệ phí cấp đất lùi thời gian so với thời điểm thu tiền thực tế, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính và làm sai lệch mốc thời gian sử dụng đất.

Trách nhiệm các sai phạm nêu trên, thuộc về Ban quản lý HTX Dịch vụ nông nghiệp Tiền Phong giai đoạn 2000 – 2016, cụ thể là ông Hoàng Cao Khánh, nguyên Chủ nhiệm HTX; ông Ngô Xuân Tiến, Kế toán HTX; ông Trần Đình Thiềng, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, Trưởng ban Kiểm soát HTX.

Trên cơ sở chỉ rõ các sai phạm và trách nhiệm để xảy ra các sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc xử lý các sai phạm và đối với từng cá nhân, tập thể có sai phạm.

Đặc biệt, căn cứ vào các sai phạm đã kết luận có tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có dấu hiệu hình sự, UBND TX. Ba Đồn đã chuyển hồ sơ thanh tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TX. Ba Đồn để điều tra, làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật về việc giao đất không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về “tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính được quy định tại Điều 221 “tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua đó, nhằm chấn chỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quảng Long nói riêng và TX. Ba Đồn nói chung.
UBND TX. Ba Đồn cũng yêu cầu: Trước mắt, Đảng ủy, UBND phường Quảng Long nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và tự chấn chỉnh trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn đối với tập thể, cũng như các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý đất đai đã kết luận.

Cùng với đó, UBND phường phải thường xuyên tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn theo đúng quy định; chấm dứt việc giao đất không đúng thẩm quyền trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời để xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai…
Vụ việc đang được Công an TX. Ba Đồn tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bình Minh – Bùi Thành

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Công luận

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here