Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

0
134

Do được tự chỉ trong vấn đề nên năm 2018 bên cạnh việc bằng kết quả THPT quốc gia, nhiều trường ĐH cũng đã công bố phương án bằng việc xét kết quả học bạ THPT.

Sau đây là danh sách 95 trường ĐH trên cả nước sử dụng học bạ THPT để xét tuyển:

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Danh sách 95 trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ

Trường ĐH trên cả nước tuyển sinh bằng xét học bạ (ảnh: kenhtuyensinh24h)

Nguồn: Báo Infonet

Loading...