UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ

0
53

Sáng ngày 15/5, đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về đánh giá việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ tại xã phường, thị trấn và . Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, tại việc thực hiện quy chế dân chủ đã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức ”, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ trật tự… góp phần khơi dậy ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người trong tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần dân chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người . Hiện nay 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch CCHC; 155/ 157 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 9/21 sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa; 7/8 đơn vị cấp huyện thực hiện một cửa liên thông hiện đại. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Quảng Bình 8 năm liền được xếp trong top đứng đầu cả nước. 

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ

UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về đánh giá việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ tại xã phường, thị trấn và doanh nghiệp.

Quá trình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ đã gắn kết chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp đã coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Qua quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và từng bước đổi mới nội dung, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, khó khăn tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện pháp luật về dân chủ ở cả 3 loại hình trên địa bàn tỉnh, Quảng Bình cũng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ một số vấn đề liên quan đến Nghị định số 04/2015 và Nghị định số 60/2013 của Chính phủ; Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đoàn công tác Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Quảng Bình đã đạt được trong thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp thời gian qua và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề mà tỉnh kiến nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định những chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ ở cả 3 loại hình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị Đoàn công tác Bộ Nội vụ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để việc triển khai thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàng Hồng

Nguồn tin:

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here