Thông báo đấu giá QSD đất tại các xã Quảng Tiến, Quảng Liên, Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

0
103

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá tại các xã Quảng Tiến, Quảng Liên, Quảng Tùng, huyện . Nội dung cụ thể như sau:

Nguồn: Trang TTĐT huyện Quảng Trạch

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here