Huyện Quảng Ninh: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018

0
1136

Ngày 15/5/2018, UBND huyện có Công văn số 132/TB-UBND thông báo kế hoạch sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 46 người

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Đối tượng, điều kiện cụ thể:

+ 14 Giáo viên giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn huyện: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành SP Lịch sử – Giáo dục quốc phòng; SP Lịch sử hoặc ngành Lịch sử có cc bồi dưỡng NVSP đối với GV THCS; SP Toán; SP Toán – Lý; SP Ngữ văn; SP Văn – Sử; SP Hóa.

+ 13 Giáo viên giảng dạy tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Giáo dục Tiểu học; SP Tiếng Anh; SP Thể dục.

+ 19 Giáo viên giảng dạy tại các trường trên địa bàn huyện: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành SP .

4. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Kể từ ngày 18/5/2018 đến ngày 18/6/2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn , huyện Quảng Ninh, tỉnh (tầng 3).

Điện thoại liên hệ: 0232.3872199 hoặc 0232.3872446.

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2018.

Toàn văn Thông báo số 132:

Nguồn: Trang TTĐT huyện Quảng Ninh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here