21.2 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 16, 2021

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

- Advertisement -

Cùng với việc đổi mới toàn diện về năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn cho biết: “Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ thị xã Ba Đồn luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hoá là nền tảng để cụ thể hoá vào tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời tập trung chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, trách nhiệm của cá nhân đi đôi với quy định cụ thể mối quan hệ làm việc nên đã hạn chế buông lỏng lãnh đạo hoặc đùn đẩy trách nhiệm”.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn trò chuyện và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi yếu kém, có vấn đề nổi lên. Nhờ vậy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp và phong cách làm việc có sự chuyển biến tích cực, sát cơ sở, giảm thiểu tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém được gắn với xây dựng củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, tạo sự đổi mới toàn diện về năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đảng bộ thị xã Ba Đồn luôn gắn việc tổ chức thực hiện nghị quyết với phân công nhiệm vụ rõ ràng, định thời gian hoàn thành, có kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện trong từng thời gian cụ thể.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá tình hình thực tế của một số đảng bộ, địa phương, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, có những vấn đề nảy sinh phức tạp, đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài để giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tập trung về nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những vấn đề bức xúc, nổi cộm được các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn chỉ đạo giải quyết, gồm: công tác đền bù, giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A; đền bù, giải phóng mặt bằng để giao đất cho Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp thuê thực hiện dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort tại phường Quảng Thọ; việc rà soát và thực hiện chính sách chi trả đền bù, hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; công tác khắc phục hậu quả và việc tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ lũ lụt; vấn đề tài nguyên và môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh nông thôn, đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

- Advertisement -

Các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các khâu quản lý kinh tế, quản lý đất đai, quản lý văn hóa tâm linh và đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết: “UBND thị xã đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chi trả tiền bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880-QĐ/CP, Quyết định số 309-QĐ/CP và các chính sách khác của Chính phủ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Thị xã tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân”.

Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: Công an thị xã tích cực đổi mới tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, quy định mới về cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, đổi các giấy tờ, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân; nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự…

Bảo hiểm xã hội thị xã tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong cấp, phát thẻ bảo hiểm, xử lý những trường hợp gây phiền hà sách nhiễu cho khách hàng đến giao dịch. Kho bạc Nhà nước chuyển đổi tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, kết hợp với mô hình “sửa đổi lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính”, nêu cao tinh thần trách nhiệm văn minh, văn hóa nghề kho bạc nhà nước.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình lập đường dây nóng tại bệnh viện để nhân dân phản ánh những hành động, thái độ nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong khám, chữa và điều trị bệnh nhân.

Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nỗ lực đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm bảo đảm phục vụ tốt việc khám, chữa và điều trị cho bệnh nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 03-QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về “Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” gắn với chuyên đề từng năm, nhất là chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, đề cao tác phong, phong cách làm việc để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Advertisement -

Nội dung nêu gương đã được các đảng ủy, chi ủy đưa vào cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, vị trí và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; trong đó chú trọng nâng cao vai trò tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực, cụ thể là tác phong, trách nhiệm trong công việc và thái độ phục vụ nhân dân…

Hàng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã chủ động rà soát, lựa chọn những chuẩn mực đạo đức gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để đề ra các biện pháp thực hiện việc học tập và làm theo Bác, gắn với các vấn đề nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết hoặc những vấn đề mang tính đột phá để thực hiện.

Hiền Chi

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,934Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm