20 C
New York
Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Khiển trách ông Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình và ông Mai Song Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Ba Đồn

- Advertisement -

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp phiên thứ 23 do đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Khiển trách ông Lê Khánh Hòa, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình và ông Mai Song Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Ba Đồn

Đồng chí Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Quảng Bình; xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Mai Song Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh; kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh theo Kết luận số 1091/KL-UBND, ngày 14-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau khi xem xét, thống nhất, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Bình có những khuyết điểm, vi phạm sau:

Với trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí Lê Khánh Hòa chưa chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng đối với 4 trường hợp đã tuyển dụng vào viên chức năm 2013 không đúng quy định theo Kết luận thanh tra số 1693/KL-SNV, ngày 24-12-2014 của Sở Nội vụ và chưa chấm dứt việc bố trí cán bộ, viên chức và người lao động làm thêm giờ vượt quá quy định theo Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr, ngày 18-11-2016 của Thanh tra tỉnh. Trong mua sắm tài sản, trang thiết bị về hồ sơ, thủ tục thực hiện không đúng quy định. Chưa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lê Khánh Hòa đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, tạo dư luận không tốt trong nội bộ cơ quan, ảnh hưởng đến uy tín của đồng chí Lê Khánh Hòa và Đài PT-TH Quảng Bình.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Khánh Hòa bằng hình thức khiển trách.

- Advertisement -

Đồng thời UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Đài PT-TH chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với các cá nhân có khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận thanh tra số 1693/KL-SNV, ngày 14-12-2014 của Sở Nội vụ; Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr, ngày 18-11-2016 của Thanh tra tỉnh; kiểm điểm trách nhiệm để rút kinh nghiệm đối với đồng chí Lê Quốc Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài PT-TH trong việc ký duyệt chi 7 hồ sơ mua sắm tài sản chưa bảo đảm thủ tục, với số tiền 135.163.500 đồng; kiểm điểm trách nhiệm để rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nguyễn Huy Quang, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính trong việc tham mưu bố trí cán bộ, viên chức và người lao động làm thêm giờ không đúng quy định; kiểm điểm trách nhiệm để rút kinh nghiệm đối với đồng chí Đàm Thị Kiều Vân, đảng viên, Phó phòng Tổ chức-Hành chính, kế toán trưởng trong việc thực hiện chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ một số thủ tục trong đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị, với số tiền 582.174.500 đồng.

Đối với Đài PT-TH Quảng Bình, yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định một số nội dung đến nay chưa thực hiện theo Kết luận thanh tra số 1693/KL-SNV, ngày 14-12-2014 của Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ; Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr, ngày 28-11-2016 của Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý tài chính, mua sắm tài sản tại Đài PT-TH.

Về xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Mai Song Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, qua báo cáo kết quả xem xét thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy kết luận:

Với trách nhiệm là Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đồng chí Mai Song Toàn thiếu kiểm tra, kiểm soát để xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật với khối lượng lớn tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã gây bức xúc và dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Kiểm lâm tỉnh và cá nhân đồng chí Mai Song Toàn. Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân và mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Mai Song Toàn.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh. Thực hiện Thông báo số 759-TB/TU, ngày 19-4-2018 của Thường trực Tỉnh ủy về chỉ đạo việc kiểm điểm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh theo Kết luận số 1091/KL-UBND, ngày 14-7-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; qua xem xét báo cáo đề nghị kiểm điểm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Với vai trò là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Trưởng ban công tác hỗ trợ thỏa thuận giải phóng mặt bằng dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại, giải trí cao cấp FLC” tại xã Hải Ninh, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng chí đã thiếu sâu sát, kiểm tra, để một số phòng, ban, tổ giúp việc áp giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất là một số loại cây trồng, vật liệu xây dựng hồ nuôi tôm không đúng đơn giá quy định của tỉnh; để Phòng Tài nguyên-Môi trường không tham mưu UBND huyện thu hồi đất của 3 hộ thuê đất nuôi trồng thủy sản đã chuyển nhượng tài sản trên đất cho ông Hoàng Viết Lý trước khi ông Hoàng Viết Lý thuê; trách nhiệm trong việc ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dương Văn Doái và cho ông Lê Thế Giới với mục đích sử dụng đất “Đất nông nghiệp khác” là không đúng theo phương án sản xuất của các hộ, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khi nhận chuyển nhượng từ hộ ông Doái và hộ ông Giới.

Tuy nhiên, việc tính toán số tiền bồi thường và những khuyết điểm về quản lý đất đai của đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ chưa gây hậu quả và có nguyên nhân khách quan. Trong quá trình kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ đã nghiêm túc kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm của mình trước các tổ chức đảng có thẩm quyền.

Căn cứ kết quả biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng có thẩm quyền và xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận, phân tích, cân nhắc, xem xét và biểu quyết bằng phiếu kín. Kết quả, chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình công tác.

- Advertisement -

Cũng tại phiên họp, UBKT Tỉnh uỷ đã xem xét báo cáo kiểm tra tài chính Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Trong 2 năm (năm 2016-2017), Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu của Đảng, Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ.

Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính; đồng thời yêu cầu Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy để sớm có biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng.

Phiên họp thứ 23 cũng đã tiến hành giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp mình đối với Huyện ủy, UBKT Huyện ủy; đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Lệ Thủy; Thành ủy, UBKT Thành ủy, đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đồng Hới

Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của các tổ chức đảng, các đảng viên được giám sát trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT cấp mình. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát căn cứ Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp mình và tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ địa phương trong sạch vững mạnh.

N.Mai

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,563Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm