Ban Quản lý Khu kinh tế: Thu hút được 105 dự án với tổng mức đăng ký khoảng 44.493 tỷ đồng

0
47

Trong 5 tháng đầu năm 2018, tại các khu (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng mức đăng ký là 2.880 tỷ đồng, trong đó cấp mới 07 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 05 dự án. Tính đến nay, các KCN, KKT đã thu hút được 105 dự án với tổng mức đăng ký khoảng 44.493 tỷ đồng, trong đó 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đăng ký là 30 triệu USD.

Ban Quản lý Khu kinh tế: Thu hút được 105 dự án với tổng mức đăng ký khoảng 44.493 tỷ đồng

Để thu hút đầu tư vào KCN, KKT, Ban Quản lý KKT đã xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về pháp luật đầu tư, nhu cầu đầu tư vào các KCN, KKT của tỉnh; tìm kiếm thông tin về các nhà đầu tư có nhu cầu, tiềm năng để mời gọi, giới thiệu kết nối với các đối tác trong và ngoài nước về dự án đầu tư vào KCN, KKT của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục cũng như trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động. Riêng 5 tháng đầu năm, Ban Quản lý KKT đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giới thiệu tiềm năng các KCN, KKT tỉnh tại Hà Nội.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục rà soát lại các thủ tục, cải cách thủ tục hành chính để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ, hỗ trợ các nhà đầu tư ngày càng tốt hơn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ của Ban Quản lý KKT bằng việc thường xuyên cập nhật và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới; kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm các khâu trung gian phối hợp tốt với các sở, ban ngành địa phương để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác; đồng thời ưu tiên tập trung nhân lực để triển khai các dự án trọng điểm.

Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here