14.1 C
New York
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022

Quảng Trạch: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Advertisement -

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, Huyện uỷ đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng để chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Quảng Trạch đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa và hàng năm; đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra, giám sát một cách có hiệu quả.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã tập trung vào những lĩnh vực, nội dung trọng tâm, trọng điểm của Đảng bộ và những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, như: thanh tra, KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các dự án, việc thu, chi ngân sách…

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Trạch đã lãnh đạo các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan, khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tăng cường công tác KTGS đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ; định kỳ tổ chức hội nghị để nghe cấp uỷ tổ chức đảng, UBKT Huyện uỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS và cho ý kiến chỉ đạo…

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều tổ chức việc sơ kết, tổng kết công tác KTGS, chỉ đạo cấp uỷ cơ sở đảng trực thuộc tổ chức sơ kết, tổng kết theo từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6 năm 2018, cấp uỷ các cấp ở huyện Quảng Trạch đã xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch KTGS đề ra. Cấp uỷ các cấp ở huyện đã kiểm tra được 107 tổ chức đảng và 63 đảng viên (Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 21 tổ chức đảng và 48 đảng viên); giám sát 65 tổ chức đảng và 183 đảng viên (Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát 14 tổ chức đảng và 29 đảng viên).

Nội dung KTGS tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm; các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và của từng cấp uỷ; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; quy chế dân chủ ở cơ sở; vấn đề khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công…

- Advertisement -

Quảng Trạch: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngMột góc trung tâm huyện Quảng Trạch hôm nay.

Qua công tác KTGS cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản đều thực hiện tốt nội dung được KTGS. Các cấp uỷ đảng đã kịp thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa, kịp thời uốn nắn, cảnh báo, nhắc nhở các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền được Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm, chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc, quy định trong tổ chức thực hiện.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT hai cấp ở huyện Quảng Trạch đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình KTGS toàn khoá và kế hoạch hàng năm đề ra, bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Cụ thể, UBKT hai cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra đối với 16 đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm (trong đó UBKT Huyện uỷ đã kiểm 6 đảng viên và 3 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm). Kết quả kiểm tra cho thấy, đã có 15 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên (đã thi hành xong); 8 đảng viên và 3 tổ chức đảng phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Nội dung vi phạm của các đảng viên và tổ chức đảng tập trung chủ yếu vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm và buông lỏng trong công tác lãnh đạo, lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện quy chế làm việc…

Bên cạnh công tác kiểm tra, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6 năm 2018, UBKT hai cấp còn tiến hành giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 66 đảng viên (trong đó UBKT Huyện uỷ giám sát 10 tổ chức đảng và 26 đảng viên). Qua công tác giám sát cho thấy, nhận thức của UBKT hai cấp về công tác giám sát của Đảng đã được nâng lên rõ rệt, cơ bản thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương quy định.

Tất cả những ưu điểm, khuyết điểm đều được kịp thời chỉ rõ và rút ra được nguyên nhân, từ đó kiến nghị, đề xuất giúp cho tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nhận thức đúng khuyết điểm, hạn chế; tiến hành khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

- Advertisement -

Ông Hoàng Trọng Kim, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch cho biết, tất cả các cuộc kiểm tra đều được tiến hành đúng quy trình và thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, kết luận rõ nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Chất lượng các cuộc kiểm tra đã được nâng lên rõ rệt, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đã nhận thức đúng tính chất, mức độ sai phạm và tự giác nhận rõ khuyết điểm, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, kết luận kiểm tra…

Nghiêm túc thi hành kỷ luật trong Đảng

Bên cạnh việc tăng cường công tác KTGS, từ đầu năm 2016 đến nay, các tổ chức đảng ở Quảng Trạch theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 139 đảng viên (trong đó cấp uỷ viên các cấp 23 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện uỷ thi hành kỷ luật 4 đồng chí; UBKT Huyện uỷ thi hành kỷ luật 19 đồng chí; Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 14 đồng chí; chi bộ thi hành kỷ luật 99 đồng chí).

Hình thức thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng ở Quảng Trạch thực hiện, bao gồm khiển trách 116 đồng chí; cảnh cáo13 đồng chí; cách chức 7 đồng chí; khai trừ ra khỏi Đảng 3 đồng chí. Nội dung vi phạm được xác định liên quan đến nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, tham nhũng cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản…

Qua công tác thi hành kỷ luật Đảng ở huyện Quảng Trạch cho thấy, đối tượng là đảng viên nông thôn và trong lĩnh vực Nhà nước vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, phẩm chất đạo đức lối sống có chiều hướng gia tăng so với nhiệm kỳ trước. Số đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật do mất đoàn kết nội bộ giảm so với nhiệm kỳ trước. Không có đảng viên vi phạm có liên quan đến lịch sử chính trị, các tệ nạn xã hội…

Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Quảng Trạch Hoàng Trọng Kim, việc thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp uỷ và UBKT hai cấp ở huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo xử lý cơ bản công minh, chính xác, kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền đối với những khuyết điểm, sai phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng…

Nhờ đó, sau khi thi hành kỷ luật, đa số các đảng viên đã nhận thức rõ khuyết điểm, sai phạm và nghiêm túc chấp hành kỷ luật, góp phần làm hạn chế việc khiếu nại kỷ luật Đảng; kịp thời giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đa số các đảng uỷ, chi bộ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và chủ động kiểm điểm, xử lý đảng viên vi phạm, nêu cao tính giáo dục trong việc xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm cơ bản được gắn với xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể.

Văn Minh

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,829Thành viênThích
332Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm