1.7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 9, 2022

Mặt trận huyện Bố Trạch: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Advertisement -

Thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng quê hương.

Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTW-BCA về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Mặt trận huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng đạo đức, phong tục tập quán lành mạnh; thực hiện các hình thức, biện pháp phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội, gắn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Hàng năm, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Mặt trận huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn Mặt trận các cấp thực hiện các chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT…

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”; tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư… Mặt trận huyện đã chú trọng hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban điều hành của cơ sở và “Nhóm nòng cốt” ở các khu dân cư; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” và 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), hàng năm tổ chức kiểm tra, khảo sát và nhân rộng các mô hình chỉ đạo điểm.

Đặc biệt, Mặt trận huyện đã tập trung các hoạt động triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” hướng về cộng đồng dân cư ở 271 khu dân cư (KDC) của 30/30 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Mặt trận huyện Bố Trạch: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcCán bộ Mặt trận huyện Bố Trạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong quá trình triển khai, Mặt trận  và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, nhóm nòng cốt, của các già làng, trưởng bản, các cá nhân tiêu biểu, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là vùng đồng bào Công giáo để tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Trong 5 năm (2013-2018), Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tổ chức 5.840 đợt tuyên truyền với hơn 561.800 lượt người tham gia; thông qua thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã phát huy tính tự giác của nhân dân, đề cao vai trò làm chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư.

- Advertisement -

Ban công tác Mặt trận của 271 KDC đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức trên 2.540 buổi họp dân, tổ chức các hội thi tìm hiểu, thông qua hệ thống truyền thanh, nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật.

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền các bộ luật, như: Luật Bảo vệ  và phát triển rừng, Luật Di sản văn hóa,  Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai…

Từ năm 2013 đến năm 2018, Mặt trận cùng với các tổ chức thành viên đã động viên, vận động quần chúng nhân dân cung cấp cho chính quyền và các cơ quan chức năng hàng trăm tin báo tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Mặt trận, các tổ chức thành viên cũng động viên, giúp đỡ những người lầm lỗi đã được đặc xá, trong đó có người đã từng vi phạm pháp luật về hình sự vươn lên ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để họ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất.

Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển, Mặt trận huyện và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng bám dân, bám cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân kiên quyết không nghe theo kẻ xấu lợi dụng và các thế lực thù địch lôi kéo, tụ tập đông người, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2014 đến nay, Mặt trận huyện đã xây dựng mô hình “Xã,  thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” tại xã Sơn Trạch, Trung Trạch; 6 mô hình KDC phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; 4 mô hình về KDC bảo đảm an toàn giao thông; 4 mô hình “KDC đoàn kết, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc thực hiện tốt công tác DS-KHH gia đình” ở vùng đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng cộng đồng dân cư chấp hành pháp luật  ở 251 KDC trên địa bàn huyện.

Mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả tổ liên gia tự quản, khu dân cư tự quản, tổ an ninh, tổ hoà giải, KDC phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội”, KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông, KDC giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, CLB “Làng không ma túy”, chương trình “4 phải, 6 không”.

Toàn huyện đã xây dựng được 193 tổ hoà giải với 1.181 thành viên ở cơ sở, đã tham gia hoà giải trên 220 vụ việc/năm. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, luôn sống và làm việc theo pháp luật, quy ước, hương ước của cộng đồng; tích cực đấu tranh, trấn áp, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân và cộng đồng dân cư được hòa giải tại chỗ, giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

- Advertisement -

Từ năm 2013 đến nay, Mặt trận huyện đã phối hợp với các Đồn Biên phòng: Lý Hòa, Cà Roòng, Cồn Roàng giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch và các hộ nghèo 4 xã vùng biển trong phát triển kinh tế và xây dựng bản văn hóa, KDC văn hóa. Kết quả, đã có 2 bản được công nhận là “Bản văn hóa”; hầu hết các KDC các xã vùng biển đã đạt “Thôn văn hóa”…

Thông qua thực hiện những nội dung của chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận huyện đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức quần chúng; củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở chính trị từ KDC đến xã, thị trấn vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; động viên và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy dân chủ, giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức và ý thức rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch Lê Duy Hưng chia sẻ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện vẫn còn có những mặt tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, Mặt trận huyện Bố Trạch  tiếp tục phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, ban, ngành chức năng để đẩy mạnh thực hiện Chương trình 09/CTr-MTTW-BCA một cách hiệu quả, thiết thực và phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư trong giai đoạn mới.

Hương Trà

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,820Thành viênThích
332Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm