Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

0
40

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm góp phần ổn định tình hình , chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa làm tròn trách nhiệm của mình, tình trạng né tránh, đùn đẩy trong giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn còn xảy ra…

Trong 7 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp 1.263 lượt công dân (giảm 117 lượt so với cùng kỳ năm 2017); trong đó Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 123 lượt, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiếp 1.140 lượt.

Trong tổng số lượt tiếp công dân có 65 lượt đoàn đông người (mỗi lượt đoàn có từ 4 người trở lên), giảm 77 lượt so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 10 lượt đoàn (366 người), huyện Lệ Thuỷ tiếp 3 lượt đoàn (37 người), huyện 6 lượt đoàn (27 người), TP. 1 lượt đoàn (23 người), huyện 4 lượt đoàn (23 người), thị xã 12 lượt đoàn (722 người), huyện 27 lượt đoàn (348 người), huyện Tuyên Hoá 1 lượt đoàn (27 người), huyện Minh Hoá 1 lượt đoàn (5 người).

Về tình hình khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, toàn tỉnh tiếp nhận 337 đơn khiếu nại (tăng 72 đơn so với cùng kỳ năm 2017), 160 đơn tố cáo (giảm 40 đơn) và 508 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 199 đơn).

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáoCác đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại cơ sở và nghe kiến nghị, phản ánh của công dân.

Qua xử lý, phân loại có 152/337 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, đã giải quyết 72/152 đơn; 58/160 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết và đã giải quyết 52/58 đơn; có 505/508 đơn kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết : “Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân tập trung chủ yếu vào công tác bồi thường do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội, làm giả giấy tờ và khai man hồ sơ để hưởng chế độ chính sách, tuyển dụng và bố trí cán bộ, vi phạm phẩm chất đạo đức trong thi hành công vụ, tố cáo tham ô, tham nhũng…

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi cho Nhà nước gần 97 triệu đồng; chỉ đạo kiểm điểm 1 đảng viên, 2 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, 1 hiệu trưởng; kiến nghị rà soát lại 4 trường hợp bồi thường sự cố môi trường biển không đúng đối tượng với số tiền 135,5  triệu đồng và kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức, 20 cá nhân”.

Theo đánh giá của đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đối với các vụ việc khiếu nại tập thể, đông người, vượt cấp và các vụ việc mới phát sinh.

Khi phát sinh những vụ việc có đông người cùng kiến nghị, đã cử các đoàn công tác về cơ sở đối thoại với công dân, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm ổn định tình hình.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận khách quan thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số thủ trưởng cơ quan hành chính chưa làm tròn trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình trạng né tránh, đùn đẩy trong giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp vẫn còn xảy ra. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng 3 vụ việc phức tạp, kéo dài và 18 đơn thư công dân gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Nhiều vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, giải quyết không phù hợp với thực tế nên không chấm dứt được khiếu nại. Một số địa phương, đơn vị nắm tình hình vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa chính xác, kịp thời, còn bị động, lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống xảy ra; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa nghiêm, triệt để, còn để kéo dài.

Về phía công dân, vẫn còn nhiều trường hợp không thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, gửi đơn thu tràn lan, không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đơn cử như, vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, công dân không đồng ý nhưng không khởi kiện ra Toà án mà tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan hành chính, không chấp hành quyết định giải quyết lần 2 đã có hiệu lực thi hành. Cá biệt, một số vụ việc có dấu hiệu công dân bị những phần tử xấu kích động, lôi kéo đông người nhằm gây áp lực với chính quyền các cấp, hoặc khiếu nại không đạt mục đích chuyển sang tố cáo.

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, trước hết, thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp phải thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tăng cường tiếp xúc với công dân nhằm tìm hiểu nguyên nhân, nguồn góc phát sinh khiếu nại, tố cáo gắn với việc thu thập chứng cứ, tài liệu, tổ chức đối thoại công khai, làm rõ những nội dung có ý kiến khác nhau, trao đổi thống nhất, tạo đồng thuận về hướng giải quyết vụ việc.

Trong trường hợp người khiếu nại có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần xem xét, vận động chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

“Ngành Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn thanh tra cấp huyện, thanh tra các sở, ngành triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành luật về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tháo gỡ những khó khăn trong công tác này và tập trung rà soát để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài”, đồng chí Nguyễn Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh chia sẻ. 

H.Chi

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here