Dự án SRDP thực hiện được 15 chuỗi giá trị

0
39

Ngày 12-9, dự án SRDP tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá độc lập bên ngoài về kế hoạch hành động chuỗi giá trị và tiểu dự án đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động phát triển chuỗi giá trị và tiểu dự án CSA tại các vùng mục tiêu dự án sau 5 năm triển khai. Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương; các , HTX đầu mối, tổ hợp tác (THT) thực hiện tiểu dự án CSA trên địa bàn 40 xã thuộc 6 huyện nằm trong vùng mục tiêu dự án.

Dự án SRDP thực hiện được 15 chuỗi giá trịToàn cảnh hội thảo tham vấn hoàn thiện báo cáo đánh giá độc lập bên ngoài kế hoạch hành động chuỗi giá trị.

Sau 5 năm triển khai, dự án SRDP đã thực hiện được 15 chuỗi giá trị gồm bò, dê, gà, ong, thỏ, ngô, sim, , nghệ, , keo, lạc, lúa, bưởi và dưa lưới tại 40 xã thuộc 6 huyện. Tính đến tháng 8-2018, đã có 230 tiểu dự án CSA của 213 THT, 4 HTX và 13 hộ gia đình được tiểu ban CSA cấp tỉnh và huyện phê duyệt nhận tài trợ.

Tổng số hộ hưởng lợi từ các tiểu dự án CSA là gần 2.700 hộ, trong đó có gần 1.930 hộ nghèo, cận nghèo (chiếm 72,4%, cao hơn 2,5 lần về số lượng mục tiêu); đại diện hộ gia đình tham gia là nữ chiếm 63,5% và là người chiếm 5,5%. Các tiểu dự án cũng đã giúp cho các hộ hưởng lợi có những thay đổi tích cực về tập quán, kỹ thuật trồng trọt, , góp phần tăng quy mô sản xuất, cải thiện năng suất, chất lượng và thu nhập, đồng thời thực hiện các hoạt động chung trong HTX, THT và liên kết với doanh nghiệp.

Theo đánh giá, 100% các hộ tham gia khảo sát trong 9/15 chuỗi giá trị đánh giá các tiểu dự án CSA là phù hợp và rất phù hợp, trong đó các chuỗi giá trị ong có tỷ lệ đánh giá rất phù hợp cao (85%) bởi có sự tăng thu nhập rõ rệt và phù hợp với hộ thiếu , thiếu đất sản xuất; các chuỗi giá trị gà, dê, nghệ, sim, ngô cũng có tỷ lệ hộ đánh giá ở mức rất phù hợp khá cao (36-45%).

Dự án cũng đã thu hút được 11 công ty, 6 HTX trong và ngoài tỉnh tham gia liên kết nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị. Tổng nguồn vốn đầu tư của 230 tiểu dự án CSA gần 100 tỷ đồng, trong đó tiền hỗ trợ từ dự án gần 40 tỷ đồng. dự án, các mô hình CSA trong các chuỗi giá trị đều được đánh giá là có khả năng duy trì và nhân rộng các kết quả đã đạt được.

Trên cơ sở nội dung của dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham vấn ý kiến về hiệu quả của các hoạt động thực hiện chuỗi thông qua tiểu dự án CSA sau 5 năm triển khai; đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ của từng chuỗi giá trị, quá trình thành lập và tổ chức các hoạt động của các HTX, THT tham gia vào các chuỗi giá trị; các nội dung cần hỗ trợ đối với chuỗi giá trị ở từng địa phương sau khi dự án SRDP kết thúc; quy định hợp đồng liên kết giữa THT với doanh nghiệp như thế nào để đảm bảo lợi ích giữa các bên và không phát sinh mâu thuẫn trong quá trình triển khai liên kết…

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo dự án SRDP tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các THT, HTX trong thực hiện các nội dung của dự án thời gian qua, đồng thời có giải pháp tiếp tục giữ liên kết bền vững giữa THT, HTX và doanh nghiệp sau khi dự án kết thúc. Dự án cũng ghi nhận và tiếp thu ý kiến tham vấn của các đại biểu đối với dự thảo báo cáo đánh giá độc lập bên ngoài để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kế hoạch hành động chuỗi giá trị và các tiểu dự án CSA trong thời gian sớm nhất.

Phương Hiền

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here