Khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình

0
76

Ngày 13-9, Chủ tịch đã có Công điện hỏa tốc số 07/CĐ-UBND gửi Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tỉnh; các sở: -PTNT, Công thương, Tài chính, Thông tin-Truyền thông, ; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy tỉnh; Cục Hải quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn chiiâu Phi xâm nhiễm vào tỉnh . Nội dung Công điện như sau:

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1194/CĐ-TTg ngày 12-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm Công điện hỏa tốc số 1194/CĐ-TTg ngày 12-9-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 10-9-2018 của UBND tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam; nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực ; tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, lối mòn, lối mở khu vực đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh dịch tả lợn châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam; trường hợp lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã

– Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 1410/KH-UBND ngày 23-8-2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 kéo dài đến ngày 15-10-2018.

– Chỉ đạo UBND cấp xã, lực lượng thú y cơ sở hướng dẫn người tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong , nhất là các địa phương giáp biên giới, có phương tiện vận chuyển đến từ các nước đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi và các địa phương có nhiều khách . Trường hợp đàn lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân cần báo ngay cho cơ quan thú y để lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh. 

– Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, ban quản lý các chợ tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút dịch tả lợn châu Phi.

– Khi phát hiện có bệnh dịch tả lợn châu Phi phải báo cáo ngay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh; dừng việc vận chuyển và xử lý ngay lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Thú y. 

3. Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Quảng Bình.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 1410/KH-UBND ngày 23-8-2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 kéo dài đến ngày 15-10-2018.

– Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi; tăng cường lực lượng hướng dẫn các địa phương, người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trường hợp đàn lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân cần lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh. Khi phát hiện có bệnh dịch tả lợn châu Phi phải báo cáo ngay UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời tham mưu, triển khai các biện pháp phòng chống xử lý theo quy định.

– Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn” và hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch ngay khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Chủ trì thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

5. Sở Giao thông vận tải,Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Quảng Bình theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm soát các phương tiện giao thông và khách du lịch từ các nước đã và đang có dịch bệnh mang , kể cả các sản phẩm đã qua chế biến chín đến địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6. thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn để có các giải pháp đảm bảo lưu thông, bình ổn thị trường; tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép.

7. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục nắm chắc tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép, có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu.

9. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông tích cực triển khai tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời định hướng dư luận, tránh gây hoang mang trong xã hội.

10. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh để bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn; đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí khi có lợn, sản phẩm của lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy.

11. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống bệnh động vật nói chung và bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng có hiệu quả.

Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện.

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here