Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ

0
21

Những năm qua, tỉnh ta đã triển khai hiệu quả việc tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó, tập trung phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơSản phẩm tôm thẻ chân trắng của Công ty CP Thanh Hương (, ) được công nhận đạt chuẩn VietGAP và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.

Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến năm 2018, toàn tỉnh có 6/8 địa phương triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích gần 1.040 ha.

Trong đó, gần 890 ha lúa gạo và 150 ha rau quả; 60 mô hình bò lai, nuôi lợn và 4 mô hình nuôi trồng, đánh bắt thực hiện quy trình sản xuất sạch, an toàn theo hướng hữu cơ, trong đó, sản phẩm tôm thẻ chân trắng của Công ty CP Thanh Hương còn thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử.

Có hai loại hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ là tư nhân và trang trại của hộ nông dân.

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân phát triển nông nghiệp hữu cơ chủ yếu sản xuất rau, quả an toàn gắn với áp dụng công nghệ cao theo hữu cơ khu vực, như: EU, ASEAN, Vietgap, GlobalGap; các trang trại, nhóm nông hộ chủ yếu sản xuất lúa gạo hữu cơ theo Việt Nam (TCVN), sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm… ,đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh.

Ngọc Lan

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here