Toàn tỉnh có 2.296 đơn vị ngoài nhà nước tham gia bảo hiểm xã hội

0
40

(BHXH) tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Tính đến hết quý III năm 2018, số thu BHXH, (BHYT), thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đạt 401.125 triệu đồng, đạt 72% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số đơn vị ngoài nhà nước (NNN) tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.296 đơn vị, tăng 114 đơn vị so với quý trước. BHXH các huyện, thị xã, thành phố đều phát triển thêm được đơn vị NNN, trong đó, tăng cao nhất là BHXH TP. với 44 đơn vị, tiếp đến là BHXH huyện 25 đơn vị.

Toàn tỉnh có 2.296 đơn vị ngoài nhà nước tham gia bảo hiểm xã hộiLãnh đạo BHXH tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể thực hiện tốt đợt thi đua trong quý III-2018.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 67.086 người, đạt 97,% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, các đơn vị có đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng so với quý trước, gồm có: BHXH huyện tăng 200 người, BHXH huyện tăng 179 người, BHXH TP. Đồng Hới tăng 50 người, BHXH huyện Bố Trạch tăng 16 người.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 5.807 người, tăng 412 người. Có 7/9 đơn vị tăng đối tượng tham gia so với quý trước, trong đó, BHXH thị xã , BHXH huyện Bố Trạch đạt 100% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Số người tham gia BHYT là 819.167 người, đạt 98,% KH, tăng 1.869 người so với quý trước; BHTN là 56.331 người, đạt 94% KH.

Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT giảm 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Số nợ tập trung chủ yếu ở các có quy mô lớn nhưng gặp khó khăn trong sản suất kinh doanh, với tổng số tiền nợ 94 tỷ đồng.

Trong quý III-2018, công tác chi BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, chính xác, bảo đảm an toàn tiền mặt, tiết kiệm đúng theo quy định với tổng số tiền chi trả 759.776 triệu đồng. Các cơ quan BHXH tiếp tục duy trì 100% hồ sơ giao dịch với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT được tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính; 100% hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được giao dịch điện tử không có hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn…

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tham mưu cho và các huyện, thị xã, thành phố ban hành công văn chỉ đạo về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị nợ kéo dài trên 3 tháng; thường xuyên theo dõi, thông báo tiến độ, các chỉ số về chi quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT đối với mỗi cơ sở KCB; tăng cường giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm tra, rà soát các nội dung được cảnh báo trên hệ thống thông tin BHYT, kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT.

Các phòng nghiệp vụ và BHXH các địa phương tiếp tục phối hợp, tổ chức các hội nghị tuyên truyền để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018.

Huy Hương

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here