Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

0
405

Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện , ủy quyền vào ngày 5/11/2018 như sau:

Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Ngày 5/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Nguồn tin: Báo Đấu thầu

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here