Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 11

0
291

Phim ký sự: Đường đi qua

Tập 11. Phố Tây bên đại lộ Hồ Chí Minh

video

Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng – Đường Hồ Chí Minh vẫn là khúc trang ca bất hủ về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Giờ đây, con đường là biểu tượng của khát vọng vươn cao trong thời kỳ dựng xây đất nước….

Mời các bạn xem các tập phim ký sự:  do Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình () thực hiện.


Mời các bạn xem các phần khác trong series Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình:

 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 1
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 2
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 3
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 4
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 5
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 6
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 7
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 8
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 9
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 10
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 11
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 12
 • Đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình, tập 13

 • Loading...

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here