Tập huấn về chuỗi giá trị chăn nuôi gắn với giảm nghèo bền vững

0
55

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết , đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững năm 2018, thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu.

Tập huấn về chuỗi giá trị chăn nuôi gắn với giảm nghèo bền vữngMô hình “tuyến đường hoa” đang được nhân rộng trên địa bàn thị xã .

Từ tháng 7-2018 đến nay, Mặt trận các cấp đã tổ chức 7 lớp tập huấn về chuỗi giá trị gắn với giảm nghèo bền vững cho 605 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống và cán bộ Mặt trận cơ sở tại các huyện: Lệ Thuỷ, , , , Tuyên Hoá, Minh Hoá và .

Bên cạnh đó, Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo như: hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ, đường hoa đô thị, camera giám sát trật tự, khu phố văn minh đô thị, vườn kiểu mẫu, làng quê đáng sống, kết nghĩa lương-giáo, tự phòng-tự quản-tự bảo vệ…

Các hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cảnh quan môi trường tại các địa phương có nhiều khởi sắc.

H.Chi

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here