15.4 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười 25, 2021

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều đổi mới *

- Advertisement -

Phát biểu bế mạc của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời,

Thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh,

Sau ba ngày rưởi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc đã đề ra.

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều đổi mới *Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Thưa các vị đại biểu,

- Advertisement -

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp ở vào thời điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Qua đánh giá, HĐND tỉnh nhận thấy: Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những năm trước để lại và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất quyết liệt của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, nên việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Nền kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển; có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,03%, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, sản lượng lương thực vượt 8,9% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt kết quả khá, có thêm 10 xã đạt nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 62 xã (chiếm 45,6%). Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, khách du lịch đến tỉnh đạt 3,9 triệu lượt, trong đó khách quốc tế tăng 38,5%. Thu ngân sách vượt 14,3% dự toán địa phương. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nhiều nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu đã và đang đầu tư các dự án tại tỉnh. Văn hoá – xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng, đã giảm được 2,5% hộ nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương được chú trọng. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng – an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đảm bảo ổn định tình hình.

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự chủ động, phối hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên những kết quả đáng phấn khởi trong năm 2018. Đồng thời, nghiêm túc phân tích, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, đó là: Tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 còn chậm. Có 3/18 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch còn hạn chế; tiêu thụ nông sản cho nông dân còn khó khăn.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng ở một số nơi còn nhiều yếu kém, để xảy ra vi phạm. Sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa có dự án công nghiệp mang tính động lực để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. Năng lực của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn yếu. Thu ngân sách còn thiếu bền vững, nhiều khoản thu đạt thấp, thất thu thuế còn lớn.

Hoạt động du lịch đạt hiệu quả chưa cao, thiếu các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách du lịch. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn gặp nhiều vướng mắc; một số thủ tục chậm được tháo gỡ. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt chưa đạt yêu cầu. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, ứng dụng khoa học, công nghệ chuyển biến chưa thật tích cực. An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp… Đây là những vấn đề được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, các đại biểu HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp khắc phục bằng được những hạn chế nói trên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019.

HĐND tỉnh đã dành thời gian gần 1 ngày để chất vấn đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Phiên họp chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, qua đó cho thấy các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được triển khai khá nghiêm túc, nhiều cam kết, lời hứa đã được thực hiện và mang lại những kết quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, các địa phương; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy cao trách nhiệm, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của đại biểu HĐND và cử tri nêu ra.

- Advertisement -

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm, sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác được phân công.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các đồng chí do HĐND bầu để nghỉ hưu theo chế độ và đã bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm kịp thời kiện toàn UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh đã thông qua 19 nghị quyết, ngoài các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, biên chế, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á để thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện; về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, giai đoạn II; về rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản, giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí, học phí, giá dịch vụ công ích thuỷ lợi…

Đây là những vấn đề quan trọng, tạo sơ sở, hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền, làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, góp phần thay đổi diện mạo và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu,

Năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm “nước rút” của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, đòi hỏi chính quyền các cấp phải có sự phấn đấu rất quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai trên từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2019, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7,2% và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Kế hoạch đề ra. Đồng thời, sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tích cực chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, đưa nhanh cơ giới hoá vào sản xuất; chủ động có giải pháp phòng chống hạn cho cây trồng; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp tục tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với an toàn dịch bệnh. Tăng cường bảo vệ rừng, đẩy lùi nạn khai thác, buôn bán lâm sản trái phép. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển khai thác vùng biển xa. Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm bền vững các tiêu chí, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản; phấn đấu năm 2019 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt nông thôn mới lên 72 xã, chiếm 52,9% số xã toàn tỉnh.

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tăng cường kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thương mại phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Rà soát các khu công nghiệp, khu kinh tế để tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai thực hiện dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch; tích cực triển khai các dự án năng lượng tái tạo, chế biến gỗ MDF, các dự án đã có chủ trương đầu tư, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới hoạt động các doanh nghiệp nhà nước, chú trọng tháo gỡ khó khăn sau cổ phần hóa; có biện pháp khắc phục, sửa chữa những mặt tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước.

4. Tăng cường kỷ cương quản lý ngân sách Nhà nước, có giải pháp tích cực để củng cố và phát triển nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý nợ ngân sách kéo dài. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; soát xét lại các khoản nợ tạm ứng xây dựng cơ bản, nợ tạm ứng các dự án ngoài nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất, nợ Quỹ đầu tư địa phương, các khoản nợ tạm ứng kéo dài để thu hồi, giải quyết dứt điểm. Nghiên cứu có các chính sách đặc thù của tỉnh để hỗ trợ đầu tư hạ tầng, sản xuất, đời sống dân sinh đối với các vùng cồn bãi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tăng cường quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục rà soát các dự án giao đất, cho thuê đất quá hạn chưa triển khai để kiên quyết thu hồi; rà soát lại các dự án đầu tư resort, khách sạn để đảm bảo sự cân đối trong thu hút đầu tư, phù hợp với quy hoạch các phân khu ven biển và điều kiện của tỉnh. Việc thu hút đầu tư phải có hiệu quả, tránh tình trạng dự án kéo dài, chậm triển khai, gây phản cảm, làm mất mỹ quan không gian đô thị. Kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá. Có giải pháp tích cực để ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

5. Tăng cường chỉ đạo các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án du lịch mới. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của du lịch có tính động lực của tỉnh để đưa vào sử dụng, khai thác theo đúng tiến độ.

6. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá – xã hội, rà soát, sắp xếp các trường học, các điểm trường phù hợp, đảm bảo đúng biên chế cho ngành giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; cân đối các nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư, sửa chữa các trường học xuống cấp; chấn chỉnh một số khuyết điểm, vi phạm trong các trường học. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bố trí bổ sung bác sỹ về tuyến xã; tích cực sắp xếp các trung tâm y tế, các cơ sở y tế theo kế hoạch; đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông. Rà soát, đánh giá một cách toàn diện đối với các xã nghèo, thôn, bản nghèo để có giải pháp tích cực. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang mức bình quân của cả nước.

7. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; điều tra, thực hành quyền công tố và chất lượng xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra oan sai. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tích cực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các tội phạm ma tuý, đánh bạc, cá độ, hoạt động “tín dụng đen”,… đang là nỗi lo lắng của nhân dân, gây bất an trong xã hội. Vì vậy, phải chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định tình hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HĐND và đồng bào, cử tri trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều đổi mới; việc thảo luận, tranh luận và giải trình tạo không khí dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân và cử tri trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp đã tạo niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí cao để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí. Cảm ơn sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tuỵ, trách nhiệm cao của các cơ quan HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào và cử tri trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu và đồng bào, cử tri trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn.

——–   

* Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,941Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm