22.9 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười 25, 2021

Thị xã Ba Đồn – Dấu ấn một chặng đường

- Advertisement -

Với sự chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của mọi tầng lớp nhân dân, trải qua chặng đường 5 năm hình thành và phát triển, TX. Ba Đồn đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…

Năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 18-4-2012 về công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch, đạt tiêu chí đô thị loại 4. Trên cơ sở đó, ngày 20-12-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập TX.Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã. Theo đó, TX.Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28 ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch với 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường.

Thị xã Ba Đồn - Dấu ấn một chặng đườngTX. Ba Đồn quan tâm, đầu tư công tác chỉnh trang đô thị.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TX.Ba Đồn đã chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa một thị xã non trẻ mới thành lập trở thành địa phương phát triển khá so với các địa phương khác trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Long, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Ba Đồn, cho biết, nhằm tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xây dựng 3 chương trình hành động: chương trình phát triển thương mại-dịch vụ gắn với du lịch trên địa bàn thị xã;chương trình phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh; chương trình tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Các chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cụ thể hóa, triển khai kịp thời và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn Đảng bộ thị xã có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.920 đảng viên, tăng 19 tổ chức cơ sở đảng và 1.041 đảng viên so với khi mới thành lập. Xác định con người và tổ chức bộ máy là yếu tố quyết định thắng lợi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ từ thị xã xuống cơ sở.

Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức của TX.Ba Đồn không ngừng được chuẩn hóa, năng lực, nâng cao hiệu quả công tác. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cũng được thường xuyên tiến hành.

Do đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt cao qua các năm. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp ngày càng sâu sát, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Việc quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, nhờ đó, thị xã đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, đề án trọng điểm…

- Advertisement -

Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế TX.Ba Đồn phát triển toàn diện với nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-ngành nghề nông thôn (NNNT). Tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt 29.180 tấn, tăng 6,39% so với năm 2013. Nông-lâm-thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn thị xã đã đạt 174 tiêu chí, bình quân 17,4 tiêu chí/xã, tăng 98 tiêu chí so với năm 2013; số xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018 có 6 xã, tăng 6 xã so với năm 2013.

Giá trị sản xuất công nghiệp-NNNT bình quân hàng năm tăng 8,68%. Các ngành nghề có lợi thế về nguyên liệu tại chỗ có bước phát triển, xây dựng được một số sản phẩm mang thương hiệu, nhãn mác riêng, như: nón lá Quảng Tân, tỏi đen Ba Đồn… Hoạt động thương mại-dịch vụ được duy trì, ngày càng mở rộng và phát triển. Giá trị thương mại-dịch vụ năm 2018 tăng 12,5%; bình quân hàng năm tăng 10,38%.

Nhờ đó, hoạt động tài chính, tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,81 lần so với năm 2013.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng. Vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm tăng 9,44%. Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị được quan tâm, quy chế quản lý đô thị được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đồng bộ. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng; thực hiện tốt các chính sách về phát triển nhà ở nông thôn.

Song song với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội của thị xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, mạng lưới trường học được củng cố phù hợp với điều kiện địa phương. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến cuối năm 2018 có 40/59 trường đạt chuẩn, tăng 11 trường so năm 2013.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2018 là 53,8% (năm 2013 là 42,3%). Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý, điều hành.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Đến cuối năm 2018, thị xã có 15/16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (tăng 8 xã, phường so với năm 2013); giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 12,5%. Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được triển khai tích cực, tỷ suất sinh bình quân hàng năm giảm 0,09‰.

- Advertisement -

Thị xã Ba Đồn - Dấu ấn một chặng đườngNghề may công nghiệp phát triển hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có nhiều chuyển biến. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 4,37%. Hàng năm, giải quyết việc làm cho trên 4.593 người, đạt 104,4% chỉ tiêu đề ra. Chính sách tôn giáo được quan tâm, tự do tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm.

Để phát huy tốt kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân TX.Ba Đồn sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Thị xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; phát triển mạnh mẽ thương mại-dịch vụ, du lịch, coi đây là lĩnh vực mang tính đột phá trong kinh tế; xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cùng với đó, thị xã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền. Công tác xây dựng Đảng cần đẩy mạnh, làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…”.

Lê Mai

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,943Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm