15.7 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười 23, 2021

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8

- Advertisement -

Ngày 19-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phong, Phan Văn Gòn, Nguyễn Trường Sơn, Lê Công Toán, Phạm Thái Quý, Võ Minh Hoài, Phan Văn Mạc đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII tại xã Hòa Trạch, Xuân Trạch, Hải Trạch và Mỹ Trạch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bố Trạch.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời một số vấn đề cử tri huyện Bố Trạch quan tâm.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVII và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Theo đó, kỳ họp thứ 8 đã có nhiều đổi mới, các đại biểu thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. HĐND tỉnh cũng đã phân tích, đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh…

Cử tri huyện Bố Trạch đã có những đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh về các vấn đề như: cần có biện pháp xử lý việc gây ô nhiễm môi trường do Công ty Hòa Phát (thị trấn nông trường Việt Trung) gây ra trên địa bàn thị trấn và xã Hòa Trạch, làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe người dân; bất cập trong thực hiện chế độ chính sách khi người không có công vẫn được hưởng ưu đãi; tạo điều kiện hoàn thành thủ tục để các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ theo đúng quy định; quan tâm về chế độ cho người cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hợp lý để tổ chức mừng thọ đúng thời điểm.

Cử tri đề nghị rà soát, quy hoạch công tác dồn điền đổi thửa, bởi một số hộ dân có đến 22, 26 thẻ đỏ nên rất manh mún, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; công tác định hướng cơ cấu cây trồng cần phù hợp với đất đai, thời tiết đặc thù vùng, miền và có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn; trong xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến tính bền vững của các tiêu chí để tạo điều kiện lâu dài cho người dân có nhiều cơ hội và thuận lợi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và nông thôn mới thực sự đổi mới, văn minh…

Sau khi đại diện lãnh đạo các xã và huyện Bố Trạch giải trình một số ý kiến liên quan, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang phát biểu ghi nhận, phân tích rõ hơn những vấn đề mà cử tri trên địa bàn huyện quan tâm. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

- Advertisement -

Hương Trà

* Ngày 19-12, tại UBND xã Quảng Hải, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Sơn Tùng đã có buổi tiếp xúc cử tri TX. Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8Đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với cử tri TX. Ba Đồn.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Cử tri cũng có những đề xuất, kiến nghị, như: hỗ trợ kinh phí làm mương tiêu nuôi trồng thủy hải sản ở xã Quảng Hải; bấp cập trong việc quy hoạch đất ở, đất sản xuất ở một số địa phương; chấn chỉnh thái độ tiếp dân của một số cán bộ, công chức xã, phường; tồn tại trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo TX. Ba Đồn và các sở, ngành giải trình một số vấn đề liên quan, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trương An Ninh đã ghi nhận, tiếp thu và trả lời thêm nhiều ý kiến. Các kiến nghị còn lại sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Hạp, Nguyễn Sơn Tùng và linh mục Hồ Thái Bạch đã có buổi tiếp xúc cử tri TX. Ba Đồn tại xã Quảng Minh.

Lê Mai

- Advertisement -

* Ngày 19-12, tại xã Lương Ninh, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hùng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, kỳ họp đã thành công tốt đẹp với 19 nghị quyết được thảo luận, xem xét thông qua, gồm: phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí, học phí, giá dịch vụ công ích thuỷ lợi…

Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, cử tri huyện Quảng Ninh đã đề xuất các kiến nghị liên quan đến công tác rà soát và chế độ hỗ trợ hộ nghèo; đánh giá chất lượng trong giáo dục, nâng cao kỹ năng phản biện cho học sinh; hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường tiểu học Quán Hàu.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu và trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri.

Thanh Hải

* Ngày 19-12, đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Thị Chanh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trò chuyện với cử tri huyện Lệ Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri huyện Lệ Thủy đã có những ý kiến, đề xuất về các vấn đề như: hỗ trợ thêm kinh phí cho người có công làm nhà ở, tăng phụ cấp; khắc phục tình trạng sạt lở trên sông Kiến Giang đoạn qua thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy; bất cập trong việc thu tiền thu gom rác thải ở khu vực nông thôn; tăng cường giải pháp phòng chống mua bán, sử dụng trái phép pháo các loại; hỗ trợ làm công trình nước sạch và nâng cấp đê Cành Ca để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cũng như việc sản xuất nông nghiệp của bà con ở thôn Phú Thọ, xã An Thủy…

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo các xã, huyện Lệ Thủy và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến. Những ý kiến còn lại sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tập hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh, gồm: Nguyễn Hữu Hoài, Trương Thị Phương Lan đã tiếp xúc với cử tri xã Dương Thủy; Nguyễn Quang Năm tiếp xúc cử tri tại xã Sen Thủy; Phạm Quang Hải và Dương Văn Hùng tiếp xúc cử tri tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy.

X.V

* Ngày 19-12, tại hội trường UBND các xã Quảng Tùng và Quảng Trường, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đoàn Lương Khuệ, Nguyễn Đức Cường, Trần Quốc Tuấn và Phan Thanh Sơn đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Quảng Trạch.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch tại xã Quảng Tùng.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XVII; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2018…

Cử tri huyện Quảng Trạch đã kiến nghị với HĐND tỉnh về các vấn đề sau: quan tâm giải quyết thấu đáo chế độ chính sách cho người có công và công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A; hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh để đảm bảo vệ sinh môi trường; bố trí kinh phí đầu tư kiên cố hoá một số tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã Quảng Châu, Quảng Tùng, Quảng Phú, Quảng Kim, Quảng Hợp…; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, cửa quyền trong bộ máy nhà nước; cần có biện pháp quản lý hiệu quả việc kinh doanh buôn bán thuốc diệt cỏ và ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt; sớm làm rõ việc hàng chục hộ dân ở vùng Roòn đã nộp tiền cho Trường Cao đẳng kỹ thuật công-nông nghiệp Quảng Bình (mỗi người nộp 300 nghìn đồng) để đào tạo nghề lái xe ô tô sau sự cố môi trường biển, nhưng đến nay vẫn chưa được đào tạo hoặc trả lại tiền…

Sau khi nghe cử tri phản ánh, các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số đề xuất, kiến nghị của cử tri; những ý kiến còn lại được tập hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Văn Minh

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,943Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm