Trang chủ Trật tự - Pháp luật Quảng Bình Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chứng thực

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chứng thực

0
23

Thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong đổi mới công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh ta.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chứng thựcNgười dân đến chứng thực bản sao từ bản chính tại UBND cấp xã.

Sau khi nghị định được ban hành, đã chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị , phổ biến, quán triệt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo, hướng dẫn hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện và các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và nhóm đối tượng để lựa chọn áp dụng các hình thức , phổ biến thích hợp và có hiệu quả.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh ta đã thực hiện chứng thực được 36.075.813 bản sao từ bản chính, thu lệ phí gần 16 tỷ đồng; chứng thực chữ ký 221.904 trường hợp, thu lệ phí được hơn 5,4 tỷ đồng…

Trong đó, các tổ chức hành nghề công chứng chứng thực được 33.023.656 bản sao từ bản chính, thu phí được hơn 828 triệu đồng; các phòng chứng thực được 163.211 bản sao từ bản chính, thu lệ phí hơn 640 triệu đồng; chứng thực chữ ký được 23.988 trường hợp, thu lệ phí gần 250 triệu đồng; UBND các xã, thị trấn chứng thực được 2.888.946 bản sao từ bản chính, thu lệ phí hơn 14 tỷ đồng; chứng thực chữ ký được 197.898 trường hợp, thu lệ phí hơn 5 tỷ đồng…

N.Hải

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here