Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy

0
26

Năm 2018, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS). Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Thị xã là một trong số địa phương điển hình thực hiện tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc tăng cường QCDCCS đã tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức thị xã theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND thị xã cho hay: “UBND thị xã đã và đang triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiến tới nhân rộng đến các đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã với phương thức phát triển đồng bộ, song hành giữa hiện đại hóa công sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng cơ quan điện tử.

Công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính được thị xã tập trung triển khai, cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì thực hiện đồng bộ ở cả 2 cấp (thị xã và cấp xã, phường) với 100% các cơ quan hành chính…”.

Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huyCơ chế một cửa được thực hiện đồng bộ tại chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ có thị xã Ba Đồn mà nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả QCDCCS trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDCCS, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện DCCS cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp.

Trong chỉ đạo thực hiện QCDCCS, cấp ủy các cấp đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu với Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Chính quyền các cấp đã lồng ghép thực hiện QCDCCS trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, chú trọng các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân và công khai, minh bạch các hoạt động của UBND, các cơ quan Nhà nước gắn với trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn thực hiện QCDCCS trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND các cấp đã tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc, vấn đề nổi lên ở cơ sở.

Các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, như: bình xét hộ nghèo, thực hiện chế độ chính sách, vận động đóng góp xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng các dự án… đều được bàn bạc dân chủ và giám sát thực hiện. Nhiều giải pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực đã tạo điều kiện cho nhân dân phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ tại cơ sở.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính, chính quyền các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức làm việc, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân, lịch tiếp công dân được duy trì đúng theo quy định.

Năm qua, TP. đã tổ chức 17 cuộc đối thoại với nhân dân, tiếp nhận và giải quyết 190 đơn khiếu nại, phản ánh của công dân; huyện tiếp 60 lượt công dân, giải quyết 18 đơn thư; tiếp 427 lượt công dân, giải quyết 49 đơn; tiếp 85 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 39 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân…

Nói về việc thực hiện QCDCCS trong các loại hình, lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết: “Mặt trận, đoàn thể các cấp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn thực hiện QCDCCS với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị và tình làng nghĩa xóm. Mặt trận, các đoàn thể đã phát huy vai trò giám sát việc thực hiện , quy ước và các chế độ, chính sách ở địa bàn khu dân cư; tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và động viên ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện QCDCCS. Việc thực hiện QCDCCS ở các xã, phường trong thời gian qua đã góp phần củng cố quyền làm chủ của người dân, nhất là trong thời gian các xã ”.

Hiền Chi

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here