Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 10/01/2019 đến ngày 16/01/2019

0
254627

Công ty kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 10/01/2019 đến ngày 16/01/2019 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tổ dân phố 4, 5, Siêu thị Trần Anh phường Hải Đình Từ 07h00 đến 09h30 ngày 10/01
Các tổ dân phố Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải Từ 07h00 đến 09h30 ngày 11/01
Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý Từ 06h30 đến 10h30 ngày 15/01
Các thôn 2, 4 xã Lộc Ninh Từ 06h30 đến 10h30 ngày 15/01
Các tổ dân phố 5, 6 phường Nam Lý Từ 07h00 đến 09h30 ngày 16/01
Các tổ dân phố 10, 11 phường Từ 07h00 đến 09h30 ngày 16/01
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các thôn Eo Rú, Xuân Nam xã Hoa Thủy Từ 06h30 đến 11h00 ngày 10/01
Các thôn 3B, Liên Cơ thị trấn Nông trường Lệ Ninh Từ 07h00 đến 11h00 ngày 10/01
Thôn Xuân Sơn xã Hoa Thủy Từ 12h00 đến 16h30 ngày 10/01
Thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy Từ 12h30 đến 16h30 ngày 10/01
  1. Thị xã :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn Từ 12h00 đến 16h30 ngày 10/01
Một phần tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ Từ 06h30 đến 11h00 ngày 11/01
Tổ dân phố 3 phường Ba Đồn Từ 12h00 đến 16h30 ngày 11/01
Một phần thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung Từ 06h30 đến 11h00 ngày 12/01
Thôn Vĩnh Phước xã Quảng Lộc Từ 07h00 đến 11h00 ngày 12/01
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
(trừ các thôn Bưởi, Rỏi, Hợp Phú) Từ 06h30 đến 08h30 và từ 12h30 đến 15h00 ngày 10/01
Các thôn Bưởi, Rỏi xã Quảng Hợp Từ 06h30 đến 15h00 ngày 10/01
Một phần thôn Xuân Kiều xã Từ 07h00 đến 11h00 ngày 11/01
Một phần thôn Phù Ninh xã Quảng Thanh Từ 12h00 đến 16h30 ngày 11/01
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Từ 06h30 đến 15h00 ngày 10/01

Công ty Điện lực kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here