Quảng Bình: Công tác khôi phục sản xuất, ổn định tình hình sau sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành

0
23

Là địa phương có phạm vi thiệt hại rộng, nhiều đối tượng với khối lượng và giá trị thiệt hại lớn (chiếm hơn 40% tổng thiệt hại của 04 địa phương bị ảnh hưởng) nhưng công tác xử lý sự cố môi trường biển đã được tỉnh triển khai kịp thời, đạt hiệu quả, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 309/QĐ-TTg và Công văn số 1826/TTg-NN. Công tác ổn định đời sống, sinh kế cho người dân được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ đã trở lại bình thường; hoạt động phục hồi mạnh mẽ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; thành lập Hội đồng Bồi thường sự cố môi trường biển, tổ chức nhiều cuộc họp, bàn giải pháp, ban hành văn bản tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; chỉ đạo các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia từ khâu thống kê, công khai, kiểm tra, giám sát với quyết tâm cao nhất; đồng thời , giải thích, hướng dẫn, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đối với việc xử lý hậu quả của sự cố môi trường biển. Bên cạnh đó, cũng đã giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về kê khai, xác định thiệt hại, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định; tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác kê khai, thẩm định, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; chỉ đạo sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên bám sát cơ sở, thành lập đoàn liên ngành về ngay tại xã, thôn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong giải quyết khó khăn, vướng mắc. Định kỳ tổ chức họp Hội đồng Đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển để bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài việc chỉ đạo bằng văn bản, trong các phiên họp hàng tuần, phiên họp thường kỳ, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo thường xuyên dành thời gian để nghe báo cáo, thảo luận về tiến độ bồi thường, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Quảng Bình: Công tác khôi phục sản xuất, ổn định tình hình sau sự cố môi trường biển cơ bản hoàn thành
Lãnh đạo tỉnh thăm ra khơi đầu năm 2018

Cụ thể, UBND tỉnh đã phân bổ 9.752,6 triệu đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất do bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển cho các hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; phân bổ 7.216,335 tấn gạo cho các địa phương kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, không để người dân bị đói; trích 22.973 triệu đồng hỗ trợ tàu không lắp máy và lắp máy có công suất tối đa dưới 90CV đánh bắt ven bờ, vùng lộng do phải tạm ngừng ra khơi khai thác; phân bổ 2.400 triệu đồng cho các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên qua thực hiện vận chuyển, thu gom, vật tư, hóa chất khử trùng, tiêu độc, nhân công, trang thiết bị. Đặc biệt, ngay sau khi có Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Bình hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho cơ sở thu mua hải sản từ ngày 05/5 – 05/7/2016 để được hỗ trợ lãi suất; đồng thời ban hành Quyết định về quy định hỗ trợ lãi suất và cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ lãi suất cho 07 cơ sở thu mua với tổng số tiền hỗ trợ 1.349 triệu đồng. Ngoài ra, để ổn định tình hình, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định và hỗ trợ 20% giá cho các cơ sở thu mua từ ngày 01 – 15/5/2016 với số tiền 25.834 triệu đồng. Theo số liệu thống kê, Quảng Bình được bồi thường, hỗ trợ 2.786.968 triệu đồng. Theo đó, tỉnh đã phê duyệt chi trả 2.745.669 triệu đồng, bằng 98,5% so với tổng thiệt hại đã báo cáo từ đầu; tổng kinh phí giải ngân là 2.737.251 triệu đồng, bằng 99,7% so với tổng số tiền đã phê duyệt.

Tính đến ngày 31/3/2018, toàn tỉnh đã cấp Thẻ cho 102.056 người của 07/07 huyện, thành phố, thị xã có đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, thời hạn sử dụng thẻ BHYT là 12 tháng/lần, Căn cứ số tiền Bộ Tài chính tạm cấp tại Công văn số 17109/BTC-NSNN ngày 19/12/2017, UBND tỉnh đã cấp tạm ứng cho tỉnh 30 tỷ đồng để chi trả.

Về hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học, UBND tỉnh đã có Quyết định phân bổ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền 13 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các đơn vị đã giải ngân để hỗ trợ cho các đối tượng là học sinh mầm non và phổ thông với số tiền 9,89 tỷ đồng. Đối với các đối tượng là sinh viên đại học, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiến hành rà soát hồ sơ, đảm bảo chi trả chính xác, đầy đủ cho các đối tượng được hưởng chính sách. Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường; từ nguồn kinh phí 110,4 tỷ đồng Bộ Tài chính cấp tạm ứng, UBND tỉnh đã cấp 21,45 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; số kinh phí còn lại, hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở – Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí hỗ trợ đào tạo các ngành nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn; xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, hỗ trợ học phí trình độ trung cấp, cao đẳng cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; đồng thời chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các địa phương thực hiện tuyển sinh đào tạo nghề, thông báo chính sách hỗ trợ việc làm, người đi làm việc ở nước ngoài đối với người thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố ô nhiểm trường biển.

Song song với đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã rà soát, tổng hợp số tiền dự kiến cho vay, khoanh nợ, số tiền lãi cần được cấp bù theo Quyết định số 12/QĐ-TTg. Theo đó, dự kiến cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi ngành nghề 18.800 khách hàng, số tiền 1.033,6 tỷ đồng, số tiền lãi cấp bù 80,5 tỷ đồng; khoanh nợ 13 khách hàng, dư nợ đề nghị khoanh nợ 8,6 tỷ đồng, số tiền lãi cấp bù 629 triệu đồng. Đến ngày 30/4/2018, đã cho vay khôi phục sản xuất chuyển đổi nghề được 17 khách hàng với số tiền 1.200 triệu đồng; gia hạn nợ cho 5.083 khách hàng với số tiền 104.127 triệu đồng.

Việc triển khai chi trả kịp thời tiền bồi thường thiệt hại và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sau sự cố môi trường biển đã giúp ngư dân sớm khôi phục và tái sản xuất trở lại, ngư dân mạnh dạn đầu tư, cải hoán phương tiện để vươn khơi bám biển, đẩy mạnh hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển xa, các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản đã tu sửa, cải tạo ao hồ để thả nuôi. Năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản đạt 59.485 tấn, đạt 112,2% so với kế hoạch và bằng 118,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch nuôi trồng thủy sản đạt 11.682,7 tấn, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh buôn bán thủy sản hoạt động bình thường trở lại, người tiêu dùng đã tiêu thụ các sản phẩm thủy sản. Du lịch Quảng Bình đã phục hồi mạnh mẽ sau sự cố môi trường biển. Năm 2017, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 3,3 triệu lượt, tăng 70,9% so với năm 2016 và tăng 15% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế ước đạt 100.000 lượt, tăng gần 120% so với năm 2016; 04 tháng đầu năm 2018, tổng số lượt du khách đến Quảng Bình ước đạt 1,06 triệu lượt khách, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tổng thu năm 2017 từ khách du lịch ước đạt 3.706,3 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 621,37 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ. Kết quả này đánh dấu sự phục hồi và tạo tiền đề cho sự tăng trưởng và phát triển của du lịch Quảng Bình trong thời gian tới.

Hồng Mến

NGuồn tin: Cổng TTDT tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here