Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy: Ký kết chương trình phối hợp năm 2019

0
29

Ngày 30-1, Ban cán sự Đảng và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2019.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy: Ký kết chương trình phối hợp năm 2019Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Huấn ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2019.

Chủ trị hội nghị có các đồng chí: Trần Công Thuật, , Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018 về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, như: phối hợp chỉ đạo, quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách; phối hợp thông tin trao đổi và nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bức xúc, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại; , chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng đạo đức, phong cách phục vụ của cán bộ công chức, viên chức; thực hiện thành công hội thi “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp…

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2019 với các nhiệm vụ: phối hợp cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy; tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống của xã hội; nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân nhân, những bức xúc, kiến nghị của cử tri; triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn về kinh tế-xã hội của tỉnh liên quan đến nhiều người dân; thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2015-2020, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp…

Đ.N

Nguồn bài viết: Báo

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here