Trang chủ Tin tức – Sự kiện Quảng Bình Sở Xây dựng: Tập trung cải cách thủ tục hành chính

Sở Xây dựng: Tập trung cải cách thủ tục hành chính

0
6

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng đã tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Sở đã kịp thời xây dựng trình UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố TTHC trong các lĩnh vực: hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và áp dụng tại UBND cấp huyện.

Tính đến nay, tổng số TTHC trong lĩnh vực xây dựng là 64 TTHC, trong đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 44 thủ tục và TTHC áp dụng tại cấp huyện là 20 thủ tục.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC, Sở đã công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố theo hình thức niêm yết trên bảng, đóng thành sổ hướng dẫn đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC và tại các phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC; cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Ngoài ra, Sở cũng đã cập nhật, đăng tải công khai các thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên chuyên mục Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách và tài liệu pháp lý khác của HĐND, UBND tỉnh.

Cùng với đó, tất cả các TTHC đều được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; các lĩnh vực giải quyết TTHC đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, có phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đã thực sự quan tâm, giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng cam kết rút ngắn 10% thời gian giải quyết so với thời hạn. Trong năm 2018, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 1.912 bộ hồ sơ TTHC, không có hồ sơ nào bị chậm trễ.

Riêng đối với việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, Sở Xây dựng đã thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ cơ quan giúp UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị để các tổ chức, cá nhân được biết.

Ngoài ra, Sở đã sử dụng hòm thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng và thiết lập chuyên mục “Người dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời” để kịp thời hướng dẫn, giải đáp, xử lý những thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC.

Sở cũng đã tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; đối thoại với các doanh nghiệp về sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung…

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngoài các yếu tố về TTHC, Sở Xây dựng thường xuyên duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC của tỉnh; đưa vào ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, như: phần mềm kế toán, cấp chứng chỉ hành nghề, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội…, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức quản lý tốt hơn công việc chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công vụ do Sở Xây dựng thực hiện luôn nhanh chóng, thuận lợi và hoàn toàn minh bạch.

Thời gian tới, Sở Xây dựng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC; thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng; tổ chức thực hiện rà soát nhằm đơn giản hóa TTHC; tiếp tục theo dõi, duy trì và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008; thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế quản lý và sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

T.H-T.Hoa

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây