Tuyên Hóa phấn đấu có thêm 2 xã về đích NTM trong năm 2019

0
25

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực để luôn được cấp uỷ, chính quyền huyện chú trọng thực hiện nhằm tạo diện mạo mới cho các vùng của địa phương.

Tuyên Hóa phấn đấu có thêm 2 xã về đích NTM trong năm 2019

Tuyên Hóa phấn đấu có thêm 2 xã về đích trong năm 2019.

Để triển khai các của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018, huyện Tuyên hóa đã lồng ghép các chương trình, dự án, huy động trên 46 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành việc điều chỉnh phát triển sản xuất. So với cuối năm 2017, toàn huyện tăng thêm 24 tiêu chí mới, bình quân đạt 13,53 tiêu chí/xã.

Năm 2019, Tuyên Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát mức độ đạt được các tiêu chí, lập kế hoạch và lộ trình cụ thể, phấn đấu xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 06 xã.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here