Ba Đồn phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019

0
42

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn, phấn đấu xây dựng mới thêm 4 trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2019.

Ba Đồn phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019

Thị xã phấn đấu xây dựng mới thêm 4 trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2019.

Theo đó, UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các đề án, chương trình Quốc gia về giáo dục – đào tạo, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất ở các trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu hoàn thành trường học ở các xã đạt chuẩn mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong lộ trình … Từ đó, phấn đấu đến cuối năm 2019, có thêm 4 trường học được công nhận mới./.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here