Huyện Minh Hóa phấn đấu giảm ít nhất 6% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019

0
13

Với mục tiêu phấn đấu giảm nghèo bền vững, năm 2019, cấp uỷ, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Minh Hoá đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Huyện Minh Hóa phấn đấu giảm ít nhất 6% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019

Năm 2019, huyện phấn đấu giảm 5 – 6% tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 7 – 8%.

UBND huyện Minh Hóa đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho . Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ huyện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, tích cực lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào . Năm 2019, huyện Minh Hóa phấn đấu giảm 5-6% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 7 – 8 % hộ cận nghèo.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here