Quảng Trạch có 114 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã

0
19

Quảng Trạch có 114 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở , vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển các loại hình kinh tế tập thể nhằm đạt giá trị thu nhập cao.

Huyện Quảng Trạch hiện có 114 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã tăng 6 hợp tác xã so với năm 2017. Trong đó có 16 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực , 4 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ . Để nâng cao năng lực hoạt động của loại hình kinh tế tập thể, các cấp hội nông dân đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về tiếp cận thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật, vốn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã phát huy được vai trò trong sản xuất kinh doanh như: hợp tác xã mây xiên Quảng Phương; hợp tác xã bánh mè xát Tân An, Quảng Thanh; hợp tác xã ươm giống cây lâm nghiệp Quảng Trường, Quảng Liên; tổ đoàn kết đánh bắt trên biển ở .

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here