Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

0
15

Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT...

Đến nay, tỉnh có 94% tỷ lệ người dân tham gia y tế. Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế và xã hội đã tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh y tế.

Đến nay, tỷ lệ bao phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 94%, cao hơn 7,5% so với tỷ lệ bình quân chung cả nước. Năm 2018, tỉnh đã tiến hành hợp đồng khám, chữa bệnh với 12 cơ sở khám, chữa bệnh và 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh. Trong năm, toàn tỉnh có trên 959.000 lượt người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, tăng gần 32.000 lượt người so với cùng kỳ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh. Hiện nay, 100% các cơ sở khám, chữa bệnh đã có phần mềm quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here