Tuyên Hóa có thêm 6 trường đạt chuẩn Quốc gia

0
25

Năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện đã luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục nỗ lực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên.

Tuyên Hóa có thêm 6 trường đạt chuẩn Quốc gia

Năm 2019, huyện Tuyên Hóa phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trong năm 2018, huyện Tuyên Hóa đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng mới 06 trường, đạt 120% kế hoạch đề ra, đưa tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện lên 52 trường.

Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn cụ thể hóa kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội hàng năm; các trường chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp, đề ra các giải pháp thiết thực trong thực hiện từng bước xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Bên cạnh đó, việc đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được quan tâm. Nhờ vậy, trong năm qua, số lượng trường đạt chuẩn Quốc gia vượt kế hoạch đề ra. Huyện Tuyên Hóa cũng đã đề ra kế hoạch phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2019.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here