Tổ hợp tác thúc đẩy người nông dân sản xuất

0
8

Những năm gần đây, các mô hình tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy liên kết nông dân và phát triển chuỗi giá trị. Nhiều chuỗi giá trị sản phẩm có tiềm năng tạo thu nhập và việc làm cho người dân, đặc biệt là đối với địa bàn vùng núi, vùng .

Tổ hợp tác thúc đẩy người nông dân sản xuất

Nhiều tổ hợp tác đã biết cách làm ăn, bước đầu cải thiện được cuộc sống và thoát nghèo.

Từ năm 2014 đến nay, Dự án Phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình (SRDP) đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập 617 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã với hơn 10.600 thành viên. Các tổ hợp tác được chia thành 8 nhóm sản xuất kinh doanh gồm: Cây hàng năm, cây lâu năm và lâm nghiệp, gia súc, gia cầm, ong, , tiểu thủ , khai thác.

Hoạt động chung của các tổ hợp tác là mua chung đầu vào, sản xuất theo quy trình chung, họp nhóm và giúp nhau sản xuất thông qua hình thức đổi công, trao đổi dụng cụ sản xuất. Đặc biệt, tất cả các tổ, nhóm đều đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh. Nhiều tổ hợp tác đã biết cách làm ăn, lợi nhuận trong sản xuất tăng lên đáng kể, bước đầu cải thiện được cuộc sống và thoát nghèo.

Nguồn bài viết: .vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here